Pressmeddelande: Fond satsar på djurskötarutbildning inom lantbruk för yrkesbytare

En kvinna iklädd blå overall med ryggen vänd mot kameran står och tittar mot en kohage.
År 2020 startar en ny utbildning på Stora Segerstad naturbrukscentrum för vuxna som vill byta yrke till djurskötare inom lantbruk.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen satsar tillsammans med Stora Segerstad naturbruksentrum på en ny utbildning för vuxna. Den riktar sig till den som vill byta yrke till djurskötare inom lantbruk, men som saknar utbildning och yrkeserfarenhet inom området.

Det saknas djurskötare inom lantbruk i  hela landet, men det finns mycket få utbildningar för vuxna som vill byta till detta yrke.

- Det här ger oss möjlighet att utbilda vuxna utan tidigare erfarenhet till djurskötare som kan matcha de krav som branschen ställer idag, säger Ulrik Svensson, verksamhetschef på Stora Segerstad naturbrukscentrum.

- Vi har nu tagit fram ettårig utbildning som ska ge kompetens att arbeta i såväl mjölk-, kött- och som svinproduktion. Det är en relativt kostsam  utbildning, med små elevgrupper och moderna anläggningar, som ska genomföras under ett år med stöd av fonden.  Under tiden ska en ledningsgrupp för utbildningen arbeta med att hitta andra finansiärer så utbildningen kan bli permanent. En liknande utbildning genomförs nu för skogsmaskinförare, säger Ulrik Svensson.

Målsättningen är att utbilda minst åtta djurskötare som börjar sin utbildning i början av 2020. Stödet från fonden uppgår till drygt en miljon kronor.

Kontaktperson

Ulrik Svensson, verksamhetschef

010-244 26 15

ulrik.svensson@rjl.se