Pressmeddelande: Jörgen Lindvall blir ny verksamhetschef för Scenkonst Sörmland

Jörgen Lindvall
Jörgen Lindvall Foto: Johan W Avby

I början av hösten lämnar Jörgen Lindvall Region Jönköpings län för att axla den nyinrättade rollen som verksamhetschef på Scenkonst Sörmland. Jörgen Lindvall är idag kulturchef i Region Jönköpings län, tillika verksamhetschef för kultur och utveckling.

Jörgen Lindvall har arbetat inom organisationen i olika roller med den gemensamma nämnaren att utveckla kulturen i Jönköpings län . Sedan 2010 arbetar Jörgen i rollen som kulturchef.

- Jörgen Lindvall har genom sitt stora engagemang tydligt bidragit till kulturens utveckling i länet. När han nu lämnar oss för ett nytt utmanande och spännande uppdrag vill jag både gratulera Jörgen till den nya tjänsten och tacka honom för hans viktiga och utvecklande arbete i länet, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör.

- Efter ett antal år på olika chefsuppdrag inom regionorganisationens kulturarbete, ser jag fram emot att ta mig an nya utmaningar. Jag lämnar ett kulturutvecklingsarbete som idag bedrivs med  självförtroende och är självklar i sin dialog med omvärlden. Det blir ett arbete i glädje för den som tar över! Säger Jörgen Lindvall

Arbetet går nu vidare med att identifiera hur kulturens utveckling i länet ska drivas framöver.

- Nu kommer vi att bjuda in länets kommuner till en dialog kring hur vårt fortsatta arbete med kulturutvecklingen ska se ut, fortsätter Kristina Athlei.