Pressmeddelande: Skrivkultur hjälper länets författare med manus

2018 sjösattes projektet Skrivkultur för att ge de skrivande i Jönköpings län tillgång till en professionell lektör och stärka manus innan de skickas till förlag för utgivning. Nu satsar Regionbibliotek Region Jönköpings län på ytterligare ett år för projektet.

Projektet Skrivkultur har sin bakgrund i den kartläggning av litterära aktörer som gjordes hösten 2016 av Regionbibliotek Region Jönköpings län. Under samtal med författarna i länet framkom att många av dem önskade att de hade någon professionell att tala med om sitt skrivande och om sina texter. När Kulturrådet sköt till 1,2 miljoner till den regionala biblioteksverksamheten 2018 fanns utrymme att svara mot önskemålen genom att inrätta en halvtidstjänst för en författarcoach, något som de skrivande i Jönköpings län är ensamma i Sverige om att ha kostnadsfri tillgång till. Valet föll på Camilla Mollung, som utvecklar kurser i kreativt skrivande på Jönköping University och är utbildad lektör.

Lektör läser bokmanus

Konkret fungerar Skrivkultur så att de skrivande skickar de första tio sidorna av ett bokmanus till Camilla Mollung. Hon läser dem och har ett samtal med författaren, därefter bestäms om och hur de kan arbeta vidare med bokmanuset i projektet. I så fall läser lektören hela texten och en längre respons ges på detsamma. Under det första året lästes 28 manus i projektet och inom ramen för Skrivkultur genomfördes en skrivardag på Ryhovs herrgård.

Stärker litteraturen som konstform

Syftet med Skrivkultur är för Regionbibliotek Region Jönköpings län att stärka infrastrukturen runt litteraturen som konstform så att författare väljer att verka som professionella utövare i Jönköpings län. Tillsammans med länets sex litteraturfestivaler, två litteraturhus (ett tredje för barn och unga är under uppbyggnad) och ökningen av kursutbudet i kreativt skrivande på Jönköping University utgör Skrivkultur en väsentlig förstärkning i det övergripande arbetet med litteraturen som konstform. 

Kontakt

Camilla Mollung, lektör
skrivkultur@textonauterna.se
070-301 73 33

Peter Nyberg
utvecklare litteraturen som konstform
Region Jönköpings län
Peter.nyberg@rjl.se
010-242 84 90