Pressmeddelande: Region Jönköpings län utvecklar samarbetet med sjukvården i Singapore

Singapore har under ett mångårigt samarbete hämtat idéer till utveckling av sjukvården från Region Jönköpings län. I nästa vecka besöker en grupp från Region Jönköpings län Singapore för att delta i en konferens om hälsa samt ha diskussioner om fortsatt samarbete kring utveckling av hälso- och sjukvård mellan Singapore och Sverige.

Sveriges ambassadör i Singapore har bjudit in regionens ledning, regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm och regiondirektör Agneta Jansmyr, att medverka vid konferensen med presentationer av goda exempel från Jönköping och Sverige. Från Region Jönköpings län deltar ytterligare några medarbetare.

Förutom medverkan vid konferensen blir det möten med motsvarigheten till det svenska Socialdepartementet och besök i hälso- och sjukvården i Singapore.

Samarbete sedan 2006

Samarbetet med Singapore sträcker sig tillbaka till 2006 och har genom åren bland annat inneburit regelbundet deltagande från Singapore i de årliga Mikrosystemfestivaler som Region Jönköpings läns centrum för utveckling av arbetssätt och nya metoder, Qulturum, arrangerar. I samband med besöken har det också varit dialog och utbyte om lednings– och verksamhetsutveckling.

Det har till exempel lett till att Singapore anammat såväl Esther-nätverket (samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommunal vård och omsorg för invånare med behov av vårdinsatser från flera vårdgivare) som den självdialys som gjort Region Jönköpings län känd runt om i världen.

Kontakterna mellan Region Jönköpings län och Singapore har genom åren lett till besök i båda riktningarna.

Hälsominister på besök

I maj 2017 gjorde Gan Kim Yong, hälsominister i Singapore, tillsammans med den svenske ambassadören i Singapore och en företrädare för Business Sweden ett två dagar långt studiebesök i Region Jönköpings län för att titta på en lång rad verksamheter, bland annat strokeenhet, operation- och intensivvård, självdialys, rehabiliteringsmedicin, familjecentral, primärvård och flera kommunala verksamheter.

Så sent som i november 2017 var en grupp kliniker från Singapore på besök hos Region Jönköpings län under fyra veckor för att mer i detalj studera Esther-nätverket och dess syfte att skapa personcentrerad vård.

Samtal om utvecklat samarbete

 I samband med besöket fördes också samtal om lednings- och verksamhetsutveckling. Samtalen om fortsatt och utvecklat samarbete fortsätter nu under besöket i Singapore nästa vecka.

Svenska ambassaden är värd för besöket i Singapore. I den svenska gruppen ingår också representanter för Västra Götalands län, Karolinska Institutet, Socialstyrelsen och Socialdepartementet.

Kontakt:

Malin Wengholm (M) regionråd,
regionstyrelsens ordförande
0725-318096

Agneta Jansmyr regiondirektör
0730-924070