Pressmeddelande: Nyanlända journalister och författare får stöd och utbyte med svenska kollegor

Kollega till kollega, heter Reportrar utan gränsers ettåriga projekt där journalister och författare som kommer som nyanlända till Sverige, eller har varit här en tid, ska få möjlighet till fortsatt arbete i sitt nya hemland. Region Jönköpings län är en av tre regioner som ska hjälpa till med matchningen med svenska kollegor för ett utbyte av erfarenheter och kontaktnät.

– Jag tror att detta kommer att bli oerhört positivt, med spännande och berikande möten med människor med andra bakgrunder, vilket ger mycket ny kunskap, säger Märit Lundsten, kultursamordnare på kultur och utveckling, Region Jönköpings län, och koordinator för projektet.

Region Jönköpings län har god erfarenhet av medlemskap i fristadsnätverket ICORN, och har tagit emot flera journalister och författare som behövt en fristad från förföljelse i sitt hemland.

Tre regioner deltar

Därför är det en naturlig utveckling att tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Uppsala gå med i Kollega till kollega.

Landsflykt eller ett nytt hemland kan innebära stora möjligheter men kan också utgöra en allvarlig begränsning av skribenters yttrandefrihet, konstaterar Reportrar utan gränser. De behöver tillgång till rätt kontakter och strategier för att arbeta i Sverige. Projektet Kollega till kollega ska kartlägga deltagarnas behov och erbjuda stöd för en snabb start i det nya hemlandet.

”Ge mångfalden betydelse”

– Sverige är ett mångkulturellt land, men mångkultur ska inte bara vara tomma ord. Att öppna det publika samtalet för skribenter och intellektuella från hela världen är ett viktigt steg för att ge mångfalden verklig betydelse. Det är den stora och viktiga uppgift som det här projektet tar sig an, säger Mohamed Ashraf Elshebeny, egyptisk författare och poet som arbetar med Kollega till kollega.

Kollega till kollega ska sätta deltagarna i kontakt med kollegor som redan är etablerade i Sverige. De ska också erbjudas kurser, praktikplatser, nätverksmöten och andra kontakter av intresse för den individuella deltagaren.

Kartläggningen ska göras av Reportrar utan gränser med hjälp från partnerorganisationerna Svenska Pen, Författarförbundet, Journalistförbundet och ICORN.

Söker medarbetare för matchning

– Genom till exempel Arbetsförmedlingen, Svenska för invandare och Högskolan ska vi söka upp journalister och författare som kommer som nyanlända till Jönköpings län och sedan matcha dem med svenska kollegor inom media- och förlagsvärlden, i första hand i Jönköpings län. De svenska kollegorna söker vi i våra nätverk inom bland annat Journalistförbundet och Författarförbundet, säger Märit Lundsten.

Hon kommer att koordinera och arbeta tillsammans med  Peter Nyberg, utvecklare litteratur.

I första hand handlar det om att skapa kontakt med en svensk kollega för att ge stöd i att till exempel skriva olika sorters ansökningar och tillgång till kontaktnät. Samtidigt ger det den svenske medarbetaren chans att komma i kontakt med eftertraktad internationell kompetens, till exempel när det handlar om omvärldsbevakning.

– Vi räknar med att kunna matcha upp till tio personer med lika många svenska kollegor. För de nyanlända kan det handla om till exempel praktik inom svensk media, studiebesök, eller att vara föreläsare på journalistutbildning och ge en inblick i arbetsvillkoren i andra länder, säger Märit Lundsten.

Goda erfarenheter

Sedan tidigare finns god erfarenhet i Region Jönköpings län av de fristadsförfattare som fått hjälp att fortsätta sina arbeten, till exempel fristadsförfattaren och dokumentärfilmaren Ali Alibrahim, som gjorde den uppmärksammade filmen ”One day in Aleppo”.

– Möjligheten för dem att arbeta här har betytt mycket, för dem själva och i form av ny kunskap för oss.

De tre deltagande regionerna skriver i ett gemensamt uttalande: "Som regioner har vi ansvaret att se till alla kulturskapares behov och här är ett projekt som verkligen kan göra skillnad för våra landsflyktiga skribenter, genom att skapa strukturer, möten och lärande. Samtidigt får våra lokala medier och förlag tillgång till viktig sakkunskap och berättelser som kan nå ut bredare och ge spets till omvärldsbevakningen."

Utveckla till fler orter

På längre sikt hoppas Reportrar utan gränser kunna utveckla programmet till att omfatta fler orter och inflyttade journalister och författare i Sverige.

– Att som ny ordförande för Reportrar utan gränser få inleda med att lansera det här projektet är fantastiskt kul. Vi har lång erfarenhet av att ge stöd åt asylsökande journalister, men nu vill vi också ge stöd till dem, liksom andra nyanlända journalister, att fortsätta vara verksamma i sitt nya hemland, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser.

Kontakt:

Märit Lundsten
marit.lundsten@rjl.se
010-2426246