Pressmeddelande från Koalition för Region Jönköpings län: Smidig och tillgänglig kollektivtrafik 2020

En man i grå kostym står framför ett Krösatåg och kisar och ler.
Marcus Ekskdahl (S), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Foto: Christoffer Hägg

För att kunna öka andelen som reser kollektivt vill styrande Koalition för Region Jönköpings län arbeta mer med anropsstyrd trafik under 2020. Länets företag och organisationer ska även kunna erbjuda anställda billigare resor med Länstrafiken.

Sjukresorna ska bli smidigare. Inom miljödelen vill koalitionen satsa på bättre biologisk mångfald. Region Jönköpings län ska även ta större ansvar för lokalproducerad mat.

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer i budgetdelen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) att lyfta fram värdet av smidig och tillgänglig kollektivtrafik. Ambitionen är att andelen som reser kollektivt ska bli större. Framförallt ska olika projekt och koncept påbörjas. Budgetdelen för 2020 togs på TIM-nämndens möte den 4 juni.

– När allt fler människor kan ta sig runt kollektivt i samhället bidrar det till bättre näringsliv, folkhälsa och miljö. Vi behöver öka ansträngningsgraden för att kunna få fler att åka med smidiga kollektiva resor. Även boende på landsbygden ska ha mer likvärdiga möjligheter som de som bor i tätorter. För att möta det behoven behöver Region Jönköpings län vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik, säger Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Behöver ställa om

– För att nå bättre hållbar regional utveckling krävs att Region Jönköpings län tar ett särskilt ansvar för ett bra samarbete med länets kommuner och organisationer. Vi behöver ställa om och komma med bra lösningarna och koncept till arbetsgivare. Tåg och bussar behöver framstå som ett tydligt alternativ till att ta den egna bilen. Målsättningen är att fler anställda ska kunna köpa billigare reseprodukter hos Länstrafiken, säger Leif Andersson (C), förste vice ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

– Systemet med sjukresor behöver anpassas efter dagens behov. Två steg på vägen är att införa tekniska lösningar som minskar pappershanteringen och som förenklar beställningen av hemresa. Med nya digitala intyg blir det smidigare både för personalen och för patienten. Digitala intyg har redan införts hos flera andra regioner, säger Marcus Eskdahl (S).

Öka biologiska mångfalden

Koalitionen väljer även att ge direktiv om olika miljösatsningar. För att öka den biologiska mångfalden ska Region Jönköpings län ta fram en skötselplan för den egna verksamheten. En målsättning är att genomföra ett projekt som i förlängningen ska kunna minska andelen läkemedelsrester i vatten. En inriktning innebär att Region Jönköpings län ska ta större ansvar runt länets livsmedelsförsörjning och den lokalproducerade maten.

– Vi såg exempelvis förra sommaren hur det varma vädret påverkade både jord- och skogsbruket. Region Jönköpings län behöver ta större ansvar för länets livsmedelsförsörjning. Vi kan stödja lokala matproducenter vid upphandlingar. Men även våra egna naturbruksskolor ska kunna använda egenproducerade livsmedel till både de egna eleverna och till att försörja sjukhusköken med mat, säger Leif Andersson (C).

 

/Christoffer Hägg, Politisk samordnare, Socialdemokraterna, Region Jönköpings län

 

Kontakt:

Marcus Eskdahl (S)
070-6977450
Regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur, och miljö

Leif Andersson (C)
070-3793413
Förste vice ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö