Pressmeddelande 7 oktober 2019: Nya hållbara satsningar på personal och resande i budget för 2020

En grupp människor gör en presentation
Regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD) sammanfattande vid en presskonferens måndag 7 oktober budgetförslaget för 2020 tillsammans med Marcus Eskdahl (S),Sibylla Jämting (MP), Martin Nedergaard-Hansen (BA) Jimmy Ekström (L), Rachel De Basso (S) och Rune Backlund (C). Foto: Mikael Bergström
En grupp människor gör en presentationGruppbild på sju personer

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer i budgeten för 2020 att fokusera på flera nya hållbara satsningar. Omställningsarbetet till mer nära vård får stora utökade resurser. Till personalgrupper som arbetar i kliniskt nära verksamhet satsar koalitionen 50 miljoner kronor för att kunna höja löner. Det hållbara resandet ska öka genom att både patienter och personal ska få bättre möjligheter att välja kollektivtrafiken.

Under måndagsförmiddagen presenterade koalitionen budget och verksamhetsplan för 2020 samt flerårsplan 2021-2022 i Region Jönköpings län. Ingången är att det är ett bra ekonomiskt läge som ska förvaltas väl i kombination med nödvändiga satsningar och omställningsarbete. 

”Eftertanke och hållbara satsningar”

 – Region Jönköpings län har i jämförelse med andra regioner i Sverige en bra ekonomisk situation och balans i hälso- och sjukvårdsekonomin. För att fortsätta den positiva utvecklingen krävs eftertanke och hållbara satsningar som ska fungera över tid. Den osäkra konjunkturutvecklingen gör att vi agerar försiktigt. Det här ger oss möjlighet att satsa på vår personal och på sjukvården, säger Mia Frisk (KD), ordförande i regionstyrelsen.

 För att öka det hållbara resandet väljer koalitionen att utöka resurserna till kollektivtrafiken. Men det finns också nytänkande i form av att personer som kallas till sjukhus kan åka dit kollektivt med kallelsen som biljett. Under 2020 genomförs ett projekt där alla anställda i Region Jönköpings län erbjuds möjlighet att köpa resekort med pröva på-rabatt under sex månader för buss- eller tågresor hos Länstrafiken.

 ”Öka det hållbara resandet”

 – Personal och patienter behöver få bättre möjligheter att resa med kollektivtrafiken. Vi vill öka andelen som väljer det hållbara resandet. Koalitionen gör även en rejäl satsning på serviceresor. Här finns ett allt större behov och Region Jönköpings län behöver upprätthålla den servicen för våra länsinvånare, säger Marcus Eskdahl (S), förste vice ordförande i regionstyrelsen.

 Inom hälso- och sjukvården kommer omställningsarbetet till mer nära vård att tillföras nya resurser. Sammanlagt avsätts 20 miljoner kronor för nya arbetssätt och för att utveckla nya digitala hjälpmedel inom vården. För att underlätta rekrytering görs en riktad lönesatsning på 50 miljoner där målet är att kunna höja lönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper som arbetar kliniskt i både sjukvård och tandvård. Stöd för personer som drabbats av våld i nära relation kommer att införas i varje länsdel. Tjänsten SMS-livräddare införs som ett projekt i tre år. Nya resurser avsätts även för att fler akademiska yrkesgrupper än sjuksköterskor ha möjlighet till specialiserad vidareutbildning, så kallade utbildningstjänster.

Fotnot:Mer information och fakta om innehållet i budget och verksamhetsplan 2020 finns i bifogade filer:

Pressmeddelande: Hållbara satsningar i budget 2020(pdf-dokument)

Presentation budget 2020(pdf-dokument)

Kontakt:

Mia Frisk (KD)
070-699 40 17

Marcus Eskdahl (S)
070-697 74 50

Rune Backlund (C)
070-279 61 57

Martin Nedergaard-Hansen (BA)
070-467 86 77

Jimmy Ekström (L)
073-316 26 20

Sibylla Jämting (MP)
070-764 88 87

Rachel De Basso (S)
072-500 63 28