Pressmeddelande 2/7 2019: Stort fokus på stambanor för höghastighetståg under Almedalsveckan

Två män skakar hand
Marcus Eskdahl (S), regionråd i Region Jönköpings län, diskuterade behovet av stambanor för höghastighetståg med infrastrukturminister Thomas Eneroth. Foto: Christoffer Hägg

Nu är det dags att börja planera för bygget av stambanor för höghastighetsjärnväg – budskapet har varit tydligt från Region Jönköpings län under Almedalsveckan och frågan står högt på agendan när Jönköpings län för första gången gör en gemensam satsning i Almedalen.

I utbudet av programpunkter på den länsgemensamma arenan ”Jönköpings län – en smart arena” har två tillfällen fokuserat helt och hållet på stambanor för höghastighetståg. Regionledningen har även haft möjlighet att möta infrastrukturminister Thomas Eneroth samt flera aktörer och organisationer som driver frågan och som behöver samverka inom den.

Möte med infrastrukturministern

– Stambanor för höghastighetståg måste ses som ett nationellt projekt som ger möjligheter för hela Sverige. Det handlar om landsbygdutveckling och stadsbyggnad. Människor är mer rörliga idag, vilket gör detta till en demokratifråga men också en jämställdhets- och tillgänglighetsfråga ur ett hållbarhetsperspektiv. På regional nivå är denna investering i infrastruktur en förutsättning för att stärka kompentensförsörjningen, där vi har stora behov. Det är samtidigt en utmaning att koppla regional trafik till de tre tänkta stationerna och här måste vi agera tillsammans, sa Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län.

I mötet med Thomas Eneroth lyfte Marcus Eskdahl vikten av att återuppta den så kallade åtgärdsvalsstudien som sattes på paus förra året. Studien handlar om hur och var stambanor ska byggas utifrån den sträckning som beslutats.

– De kommuner där de nya stambanorna ska byggas har ett stort planeringsarbete framför sig och de behöver få påbörja detta nu. Kommunernas perspektiv är viktigt här och vi behöver tillsammans skapa trygghet för våra invånare och markägarna i hur arbetet ska fortsätta och vilka möjligheter det kommer att innebära.  Det gäller för vårt län och för övriga landet, säger Marcus Eskdahl.

Almedalsveckan en arena för dialog och påverkan

När representanter från Region Jönköpings län finns på plats under flera dagar på Almedalsveckan öppnas stora möjligheter att arbeta på flera sätt med dialog, samverkan, kunskapsspridning och påverkan inom nationella frågor som är av stor vikt för länet.

– Vi driver aktivt frågor på flera sätt och nivåer. Ett sätt är genom våra egna arrangemang med seminarier och paneldiskussioner på vår egen arena på Strandvägen där vi har externa deltagare på scen och särskilt inbjudna gäster bland åhörarna. Ett annat sätt är att vi tar alla tillfällen att möta andra aktörer och beslutsfattare som samlas i Almedalen just denna vecka. Stambanor för höghastighetståg är en av de viktigaste frågorna vi har med oss hit i år, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län.

Panelsamtal med aktörer på regional och nationell nivå

Den 2 juli klockan 17.30 arrangerades ett panelsamtal kring frågan hur nya stambanor för höghastighetståg kan säkra en långsiktig tillväxt och utveckling i Sverige. Representanter från kommunal, regional och nationell nivå argumenterade både gällande utmaningar och vinster. På plats på scen fanns Göran Cars, professor KTH; Per Helgesson, expert höghastighetståg SJ; Anders Åkesson, vice ordförande trafikutskottet Riksdagen; Emma Berginger (MP), trafikutskottet Riksdagen, Helena Jonsson, landshövding Länsstyrelsen i Jönköpings län; Marcus Eskdahl (S), regionråd Region Jönköpings län och Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun.

Den 3 juli klockan 12 arrangerades ett panelsamtal på temat ”Höghastighetsstambanor – från ord till handling”. Deltagare i diskussionen var Anders Danielsson, vd Skanska; Carolin Åstrand, produktdirektör SJ; Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren; Lennart Andersson, regiondirektör syd Trafikverket; Marcus Eskdahl (S), regionråd Region Jönköpings län, och Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun.

Panelsamtalen kan ses i sin helhet:

Seminarium 1/7: Hur kan nya stambanor för höghastighetståg säkra en långsiktig tillväxt och utveckling i Sverige?

 

 

Seminarium 2/7: Höghastighetsbanor – från ord till handling