Pressmeddelande 24 september 2019: Ny gemensam regional utvecklingsstrategi för länet

Jönköpings län – Sverige mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Det är visionen i den nya regionala utvecklingsstrategin för 2020-2035 som tillstyrktes av regionstyrelsen den 24 september.

Den regionala utvecklingsstrategin har tagits fram genom ett omfattande arbete där Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner, Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle har identifierat länets behov och prioriteringar för en hållbar utveckling och tillväxt för hela länet fram till 2035.

Utmaningarna formulerade i sex områden 

Centrala utmaningar i länet är bland annat demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt social sammanhållning. I den nya regionala utvecklingsstrategin formuleras detta i sex områden: en hållbar region, en attraktiv region, en smart region, en kompetent region, en tillgänglig region och en global region – med ambitionen är att vända utmaningarna till möjligheter. 

– Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett attraktivt och konkurrenskraftigt län och 13 konkurrenskraftiga kommuner. För ett bra liv i framtiden krävs hållbar utveckling idag, och den gemensamma regionala utvecklingsstrategin ska visa vägen i denna utveckling, säger Mia Frisk, regionstyrelsens ordförande. 

Handlingsplaner och indikatorer tas fram 

Med strategin och utpekade prioriterade områden som grund fortsätter det gemensamma arbetet nu med att ta fram handlingsplaner och indikatorer för varje område. 

–  Det är djupt beklagligt att inte alla partier i Region Jönköpings län står bakom den RUS som arbetats fram i nära samarbete med kommunerna utan vill fördröja hela den viktiga processen för länet genom en återremiss. Man har tyvärr inte använt sig av de tillfällen som getts för att påverka arbetet med RUS:en, säger Mia Frisk.

Kontakt:

Mia Frisk (KD)
Regionstyrelsens ordförande
maria.frisk@rjl.se
070-699 40 17