Pressmeddelande 10 juni 2019: Smart arena – länet satsar under Almedalsveckan 2019

Utvecklingskraft, spetskompetens, hållbarhet och starka framtidsutsikter – det är några av de områden som aktörer från Jönköpings län kommer att belysa under Almedalsveckan. I år gör vi för första gången en gemensam satsning för att skapa intresse och driva debatt under veckan.

Jönköpings län är en dynamisk och utvecklingsorienterad region. Här finns många starka aktörer som förstärker och kompletterar varandra och tillsammans driver frågor som är viktiga för hela landet. I år kraftsamlar vi och verkar på en gemensam arena under Almedalsveckan. 

Under fyra dagar av Almedalsveckan står aktörer från länet för ett brett program av seminarier och samtal med representanter från vårt län och inbjudna samarbetspartners och gäster. Ämnen som kommer lyftas är bland andra digitalisering, tillgänglighet, innovation, stadsutveckling, framtidens hälso- och sjukvård, ledarskap, kompetensförsörjning, samproduktion inom forskning och näringsliv, höghastighetsjärnväg och mycket mer. Med programmets innehåll är syftet att stärka länets konkurrenskraft och skapa debatt runt nationellt väsentliga perspektiv för framtiden. 

Vecka 27 varje år, är Almedalen är en politisk arena som samlar de nationella, regionala och kommunala perspektiven inom en mängd områden. Almedalsveckan ger tillträde till opinionsbildare och beslutsfattare och är en viktig plattform för dialog och debatt för att driva och få genomslag för Jönköpings läns prioriterade frågor – utifrån en gemensam regional utvecklingsstrategi. 

Bakom satsningen står Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköping University tillsammans med flera av länets kommuner och näringsliv. Tillsammans visar vi upp ett dynamiska, attraktivt och samlat län – ett smart län helt enkelt. 

 

Mer information:

Platsen för arenan i Visby är Strandvägen, plats H552.

Programmet i arenan pågår måndag 1 juli – torsdag 4 juli.

Läs mer om seminarierna på vår gemensamma programwebb www.smartarena.nu(Extern länk)

Följ oss under veckan på Instagram jönköping_smartarena och hashtag #smartarena 

Kontakt:

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör Region Jönköpings län Telefon: 070-082 28 89

Agneta Marell, rektor Jönköping University
Telefon: 036-10 10 01

 Johan Fritz, stadsdirektör Jönköpings kommun
Telefon: 036-10 80 90

Annika Hedvall, kommundirektör Vaggeryds kommun
Telefon: 0370-67 81 75 

Magnus Färjhage, kommundirektör Vetlanda kommun
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58 

Lars-Inge Arwidsson, vd Svenskt Aluminium
Telefon: 070-588 32 07