Pressinbjudan: Nationellt möte om magnetbehandling mot depression

Psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset, har sedan år 2000 använt magnetstimulering som en av flera behandlingsformer vid depression. Onsdag-torsdag 23-24 januari 2019 samlas experter från hela Sverige inom Svenskt Nätverk för Hjärnstimulering, till årskonferens i Eksjö.

Transkraniell magnetstimulering, TMS, är en teknik som används för att ge korta magnetiska pulser till hjärnan.

Pulserna leder höga strömmar genom en elektromagnetisk spole placerad intill patientens hårbotten och skapar ett elektriskt fält i den underliggande hjärnvävnaden. När fältet är över en viss tröskel, och riktad i lämplig riktning, aktiveras nervceller i hjärnan.

TMS-behandling är lämplig vid vissa depressionstillstånd och ger till skillnad från elbehandling inga minnes- eller koncentrationssvårigheter under behandlingen.

Psykiatriska kliniken vid Höglandssjukhuset har lång erfarenhet av denna behandlingsform som nu växer i Sverige sedan den lyfts fram av Socialstyrelsen som en behandlingsform vid depression.

Vid det nationella mötet på Höglandssjukhuset kommer experter från hela Sverige att diskutera den senaste forskningen på området.

Media är välkomna att träffa företrädare för psykiatriska kliniken i samband med konferensen!

Tid: Onsdag 23 januari 2019 klockan 12.45

Plats: Aulan, Höglandssjukhuset, Eksjö

Kontakt:

Carina Kämpe
specialistsjuksköterska och biträdande vårdenhetschef
remiss och bedömningsenheten psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset
010-2435664