Pressinbjudan: Micromastery – för att möta framtiden krävs kontinuerlig utveckling och samverkan

Den 28 februari - 1 mars 2018 anordnas den internationella kliniska Mikrosystemfestivalen som arrangeras av Region Jönköpings län.

Festivalen vänder sig till ledare, chefer, förbättringscoacher och andra som arbetar med kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvård. Ett viktigt syfte är att ta vara på de framgångar som sker inom forskning och utveckling, samt att skapa en öppen mötesplats där engagerade medarbetare inom svensk och internationell hälso- och sjukvård kan träffas och utbyta erfarenheter.

Årets tema: Micromastery

Festivalen anordnas av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum. Årets tema är ”Micromastery”

Festivalen 2018 anordnas för femtonde gången. Förutom att vara en konferens är också festivalen en grund för internationellt nätverkande. På årets festival kommer 13 nationer att vara representerade. Region Jönköpings läns utvecklingsdirektör Göran Henriks utlovar ett fantastiskt program med många spännande föredrag och intressanta föredragshållare.

– Under festivalen presenteras flera projekt och angreppssätt kring personcentrerad vård i termer av partnerskap, patientberättelser och teamarbete. För att åstadkomma nya arbetssätt och möta morgondagen idag krävs inte bara nya modeller och verktyg utan också nya tankesätt och infallsvinklar så att vi kan se saker ur helt nya perspektiv.

Chris Dancy - The World's Most Connected Person

På årets festival medverkar Chris Dancy, även kallad "The World's Most Connected Person". Chris kommer att berätta vilka utmaningar han tror att dagens hälso- och sjukvårdssektorn har att vänta framöver med det han kallar ”uppkomsten av cyborgen”. Vi står både inför en helt ny uppsättning av och tillgång till teknologi som idag gör det möjligt för alla att följa sina hälsodata och också tolka dem. Detta innebär också att vi står inför en helt ny uppsättning patienter. Vilka är de etiska, praktiska och verkliga konsekvenserna av våra nya ”uppladdade” liv?

Stefan Liljegren, akutkoordinator, missionschef och en av styrelseledamöterna för Läkare utan gränser kommer berätta om sin erfarenhet av att vara chef för "ELWA 3" som blev världens största sjukhus för Ebola-patienter i Monrovia, Liberia 2014.  

Temat är en öppen inbjudan till alla som vill lära sig mer om att identifiera de specifika omständigheter, utmaningar, men också möjligheter som patienter, familjer och hälso- och sjukvårdens medarbetare har att förbättra vården.

Mikrosystem – teamet nära patienten

Med mikrosystem menas små grupper av medarbetare och patienter som arbetar med ständiga förbättringar av vården, för att öka värdet för patienten. Skillnaden jämfört med en arbetsgrupp eller team är just patientens delaktighet. Under dagarna beskrivs grundtankarna med mikrosystem och hur de kan förbättra hälso- och sjukvården. Det ges också flera goda exempel på hur mikrosystem fungerar i vardagen.

Unikt lärande för förbättrad tillgänglighet

– Festivalen ger besökarna unika möjligheter att lära av andra och framförallt få nya perspektiv på det man själv gör i vardagsarbetet. Kunskap om mikrosystem har visat sig vara en nyckel till bland annat förbättrad tillgänglighet och ökad arbetstrivsel. Det har också satt fokus på det lokala ledarskapet nära patienten, säger Agata Rukat och Rebecka Berger, projektledare för Mikrosystemfestivalen.

Medierna är välkomna

Medierna är välkomna att vara med under hela eller delar av festivalen. Alla föreläsningar är på engelska.

Tider:
Onsdag 28 februari klockan 9.45–17.50, torsdag 1 mars klockan 9–16.

Plats:
Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Kontakt:

Göran Henriks,
utvecklingsdirektör 070-622 45 15
goran.henriks@rjl.se

Rebecka Berger
projektledare, informationsansvarig
036-32 12 05
rebecka.berger@rjl.se

Agata Rukat
projektledare
072-563 72 80
agata.rukat@rjl.se

Program och mer information:

Mikrosystemfestivalens webbplats(Extern länk)