Pressinbjudan 9 november 2017: Budget 2018

Med anledning av beslutet i regionfullmäktige om Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan för 2019–2020, bjuder alliansen i Region Jönköpings län in till pressträff torsdag 9 november 2017.

Tid: Klockan 13, torsdag 9 november 2017
Plats: Regionens hus, Husargatan 4, Jönköping

Välkomna!