Pressinbjudan 9 april 2019: Studie om rotavirus får vetenskapliga priset 2018

En kvinna håller ett litet spädbarn på armen
Alla spädbarn i Jönköpings län erbjuds sedan 2014 vaccinering mot rotavirus i barnhälsovården. Antalet svåra sjukdomsfall i magsjuka som kräver sjukhusvård har sedan dess minskat kraftigt, visar en utvärdering från barnhälsovården som nu belönas med Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2018. Foto: Johan W Avby

2014 införde Region Jönköpings län vaccination av spädbarn mot rotavirus som andra landsting/region i Sverige. Effekten av detta har varit mycket god, med halverad sjukhusvård av små barn för allvarliga diarrésjukdomar. Det konstaterar barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin i en uppföljande studie som belönas med Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2018.

Utdelningen av vetenskapliga priset sker vid regionfullmäktiges sammanträde 9 april 2019, då Carin Oldin också håller en kort föreläsning om sin studie.

Media inbjuds att delta i prisutdelningen

Tid: Tisdag 9 april 2019, klockan 09.00

Plats: Regionfullmäktiges sammanträde, Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping