Pressinbjudan 7 december 2017:

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Region Jönköpings län arrangerar tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA):s projekt Smart Industri och Automation Småland en konferens om digitaliseringens möjligheter.

Konferensen Automation Småland innebär nya insikter, spännande möten och samarbeten. Det är dags att skrota gamla tankesätt och istället identifiera nya möjligheter.

Här möts Sveriges främsta kunskapsgivare och representanter inom tillverkningsindustrin för att fånga intelligenta lösningar som skapar nya värden för företagen och deras kunder.

– Vi vill skapa en arena där företagen möter akademin och samhället för att ta sig an de nya möjligheterna med digitalisering och automation, säger Agneta Lundquist, projektledare för Automation Småland.

Nätverk sedan 2012

Automation Småland är ett nätverk som drivs i projektform sedan 2012 för företag i Jönköpings län. Det övergripande målet är att öka konkurrenskraften hos automationsföretagen, deras kunder och övrig industri genom att tillföra ny teknik, kompetens, forskning och innovation.

Konferensen arrangeras i år tillsammans med projektet Smart Industri som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, i syfte att uppmärksamma och uppmuntra företag som använder den digitala teknikens möjligheter – och stimulera teknikföretag att ta nästa steg.

”Stora möjligheter till utveckling”

Även Region Jönköpings län är medarrangör.

– Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla tillverkningsindustrin i Jönköpings län, vilket är nödvändigt för att klara den framtida konkurrenssituationen, säger Mikael Gustafsson, strateg, näringsliv, Region Jönköpings län.

Dagen inleds med studiebesök på tre företag området; Axelent AB i Hillerstorp, Styrkonstruktion AB i Vaggeryd samt CNC Factory AB i Värnamo.

Under eftermiddagen blir det diskussioner om bland annat digitalisering av små och medelstora företag. Regeringens satsningar genom Näringsdepartementet och det senaste från Produktion2030 diskuteras också, där programchef Cecilia Warrol från Teknikföretagen även ger en internationell utblick.

Det blir också exempel på framtidens produktion av representanter från Siemens och Dassault Systémes.

Medier är välkomna att besöka konferensen Automation Småland

Plats:  Idrottshallen hos Axelent på Kävsjövägen i Hillerstorp

Tid: 7 december 2017, klockan 13.30 - 14.00 eller 14.45 - 15.30, när konferensen har paus.

Då finns det möjlighet att intervjua bland andra representanter för Automation Smålands medlemsföretag, representanter för robotföretag samt forskarna Anna Öhrwall- Rönnbäck och Kerstin Johansen.

För att delta i något av studiebesöken krävs föranmälan till Agneta Lundquist, se nedan.

Kontakt:

Agneta Lundquist
Automation Smålands projektledare
073-65 72 411

Jan Westberg
kommunikationsansvarig IVAs projekt Smart industri
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
070 458 44 91
jan.westberg@iva.se