Pressinbjudan 7 december 2017: Första spadtaget för framtidens vårdbyggnad

Under de närmaste åren bygger Länssjukhuset Ryhov i Jönköping om för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård. På torsdag 7 december tar vi första spadtaget till hus D1, de två huskroppar på cirka 34 000 kvadratmeter som ska byggas i anslutning till sjukhuset.

Hus D1 består av två huskroppar i vardera sex plan som har kontakt med varandra genom två förbindelsegångar.

Här får en rad verksamheter nya lokaler. Det blir vårdavdelningar och mottagningar för medicinkliniken, dialysavdelning, akutvårdsavdelning med mera.

Ett våningsplan ska innehålla utbildningslokaler för bland annat läkarprogrammet vid Linköpings universitet, studieort Jönköping, där 150 studenter får sin utbildning.

Medier är välkomna när regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm tar första spadtaget!

Tid: Torsdag 7 december 2017, klockan 9.00

Plats: Intill besöksparkeringen vid Psykiatrivägen, Ryhovsområdet, Jönköping

Program:

Presentation av syftet med satsningen:

  •  Malin Wengholm, Moderaterna, regionstyrelsens   ordförande, Region Jönköpings län
  • Agneta Jansmyr, regiondirektör
  • Gunnar Masthagen, vice Sverigechef, NCC Building.

Företrädare från vården och NCC visar ett provrum och berättar om hur vi samverkar för att utforma vårdmiljön i den nya sjukhusbyggnaden med fokus på optimal funktion för patienter och vårdpersonal.

Det finns också möjlighet att gå en rundvandring med hjälp av 3D-glasögon i virtuell miljö för att få en bild av de nya vårdlokalerna.

Enkel förtäring serveras i ett tält strax intill.

Kontakt

Thomas Svärd,
projektchef, projektenheten,
regionfastigheter Region Jönköpings län
thomas.svard@rjl.se

Webbplats: www.rjl.se/husd1