Pressinbjudan 6 maj 2019: Höghastighetsjärnvägen het fråga på regiondag

Måndag 6 maj 2019 bjuder Region Jönköpings län in till en dag med fokus på frågor som är centrala för länets hållbara utveckling och tillväxt. I centrum står den regionala utvecklingsstrategin, och särskilt inbjuden är infrastrukturminister Tomas Eneroth. Övriga inbjudna är bland annat riksdagsledamöter, ledande politiker och tjänstepersoner från länets kommuner, intresseorganisationer och näringsliv.

Regiondagen blir en kraftsamling kring länets utveckling när det gäller frågor som digitalisering, kompetensförsörjning och framtidens hälso- och sjukvård. En viktig del för en hållbar framtid är höghastighetsjärnvägen, där Region Jönköpings län har arbetat aktivt för att en ny järnväg med Jönköping som central nod ska bli verklighet. Fortfarande finns dock inget beslut för ett helt system av nya stambanor.

Återkommande dag för aktuella frågor

– Höghastighetsjärnvägen är en viktig fråga inte bara för utvecklingen i Jönköpings län utan för hela Sverige, säger regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD). På lokal och regional nivå råder politisk enighet om de nya stambanorna. Vi är glada att infrastrukturminister Tomas Eneroth inleder regiondagen, och kanske har han besked som leder frågan framåt.

– Både person- och godstrafiken ökar på järnväg och trycket är stort på mer spårtrafik. Både för att befolkningen ökar och av hållbarhetsskäl, menar Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.  När de nya stambanorna kan kopplas ihop med regionala järnvägar ökar vi också arbetsmarknadsregionerna och därmed motivationen för människor att vilja bo och arbeta i Jönköpings län. 

Tanken är att Regiondagen blir ett återkommande tillfälle att samlas kring frågor som är aktuella och relevanta för Jönköpings län, frågor som vi jobbar med tillsammans. I år ligger fokus på nya stambanor, då detta är en oerhört viktig faktor för länets utveckling och tillväxt.

Medierna är välkomna att närvara under dagen:

Var: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping

När: Programmet startar 09.00, och inleds av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Tomas Eneroth finns tillgänglig för frågor efter sitt anförande, cirka 10.00-10.15.)

Kontakt:
Mia Frisk, regionråd (KD)
regionstyrelsens ordförande
010-242 40 17, 070-699 40 17
maria.frisk@rjl.se

Marcus Eskdahl, regionråd (S)
ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
010-242 40 15, 070-697 74 50
marcus.eskdahl@rjl.se