Pressinbjudan 30-31 maj 2018: Hälso- och sjukvårdens förbättringsmöjligheter i fokus

Välkomna till den nationella konferensen Utvecklingskraft. Även i år finns en uppsjö intressanta seminarier, exempelvis ”Vad gör man när patienten är den som kränker?”. Många föreläsare står också på programmet, bland andra ”Rebellkirurgen” Erik Erichsen som har opererat med borrmaskin och fiskelina.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings län och vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, tandvård samt omsorg. Tanken är att deltagarna ska dela med sig och inspireras av förbättringsarbeten inom vården. Årets Utvecklingskraft är den femtonde i ordningen och har temat: Kraft till rörelse.

60 seminarier

Besökarna kan välja mellan 60 seminarier, bland annat berättar ”Årets vårdchef 2017” Victoria Bruun om sin resa från byggbranschen in i vården.

Ett annat seminarium handlar om när patienter kräver att få välja bort vårdpersonal med hänvisning till exempelvis kön, etnicitet eller hudfärg. Etikrådet har tagit fram riktlinjer för att vårdpersonal inte ska behöva tveka om hur de ska agera i en sådan situation.

Intressanta föreläsningar

Erik Erichsen, mer känd som ”Rebellkirurgen”, arbetade under flera år i Etiopien, ett land med endast tre läkare per 100 000 invånare. Med begränsade resurser fick Erik vara kreativ och operera med det som fanns till buds: en billig borrmaskin, slangklämmor, cykelekrar eller fiskelina istället för suturtråd.

Sofia Wallström är generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Sofia ledde 2016–2017 Kunskapsstödsutredningen och lämnade förslag till regeringen hur stödet i vården kan utvecklas för att använda bästa kunskap.

Levande bibliotek

Under hela konferensen kommer representanter från Levande bibliotek att närvara. Personerna i Levande bibliotek representerar någon sjukdomsgrupp eller är närstående. Förutom att vara moderatorer under seminarierna är de också öppna för att diskutera och ge sitt perspektiv av vården.

Välkomna!

Medierna är välkomna att vara med under hela eller delar av konferensen.

Tid: 30–31 maj 2018

Plats: Elmia, Jönköping

Mer information och detaljerat program: Utvecklingskraft(Extern länk)

Kontakt

Eva Werner, projektledare, 010-242 12 64, 072-232 11 07, eva.werner@rjl.se

 Susanne Lundblad, projektledare, 010-242 11 86, 076-723 20 02, susanne.lundblad@rjl.se

Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län, 010-242 50 95, 070-622 45 15, goran.henriks@rjl.se