Pressinbjudan 28 mars 2018: Vi presenterar resultatet av Folkhälsoenkät Ung 2017

Hur mår länets unga invånare? Jo, överlag mår de bra – samtidigt som särskilt tjejer upplever att de är stressade. På onsdag 28 mars 2018 presenterar vi vad enkäten som genomfördes hösten 2017 berättar om hälsa, levnadsvanor och drogvanor hos ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet.

Folkhälsoenkät Ung 2017 genomförs sedan flera år i Jönköpings län, senast 2015. Resultatet ligger till grund för hur vi ska arbeta med ungdomars hälsa och levnadsvanor för att ge dem bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv.

Hur de unga mår idag har betydelse både för hur de mår i framtiden och för hela befolkningens hälsa.

Medierna är välkomna

På onsdag eftermiddag presenterar vi resultatet för tjänstemän och politiker i länets kommuner och Region Jönköpings län, Länsstyrelsen och organisationer som arbetar med ungdomar.

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping
Tid: Onsdag 28 mars 2018, presentation klockan 13–14.

Efter presentationen finns möjlighet att intervjua.

Kontakt

Elise Björn
Folkhälsoutvecklare
076-783 78 17
elise.bjorn@rjl.se

Veronica Johansson
Folkhälsoutvecklare
076-138 47 38
veronica.a.johansson@rjl.se