Utvecklingskraft – Sveriges största mötesplats för förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård

Bild på symbolen för Utvecklingskraft

Den nationella konferensen Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings län och vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, tandvård samt omsorg. Under två dagar får över 650 besökare ta del av inte mindre än 141 förbättringsarbeten presenterade genom seminarier, workshops, posters och utställningar.

Tanken med Utvecklingskraft är att deltagarna ska dela med sig och inspireras av förbättringsarbeten som utförts inom berörda organisationer. Årets Utvecklingskraft är den sjuttonde i ordningen och har temat: Kraft att skapa hälsa. 

Som besökare på 2019-års Utvecklingskraft kommer man kunna ta del av ett varierat program som ska inspirera till fortsatt utveckling och förbättring. Under 27-28 maj hålls det 58 seminarier. Bland andra kommer Johan Gustafsson, ”Mali-svensken”. I november 2011 kidnappades Johan i staden Timbuktu i Mali. Han var på en resa på en motorcykel runt Afrika, men vid gränsposten mot Saharaöknen tog resan ett abrupt slut.

Efter mer än fem år i en krigszon blev Johan frisläppt och kunde återförenas med sin familj och flickvän. Hör Johan berätta vad han gjorde för att klara av den svåra tiden. 

Varierat program med flera huvudtalare

Cecilia Melder, Teol. Dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa berättar om hur hon utvecklar existentiella hälsofrämjande insatser för olika grupper och studerar hur dessa påverkar självskattad hälsa och livskvalitet. 

Jan Haak har drabbats av cancer två gånger. Först dog hans fru i leukemi, efter att ha levt med cancern i tre år. Jan gick från att vara anhörig till att själv drabbas av cancer hösten 2017.

Här får vi lyssna till Jans berättelse och hur hans 190 mil löpning genom Sverige fungerade som kraftkälla för hans cancerrehabilitering. 

För det internationella inslaget står Derek Feeley. VD:n för IHI (Institute for Healthcare Improvement) som jobbar internationellt med att leverera uppdraget att förbättra hälso- och sjukvård över hela världen. Dereks föreläsning kommer att handla om arbetsglädje, "Joy in work". 

Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap (GIH) föreläser under Utvecklingskrafts första dag, Elin är en av de ansvariga forskarna bakom en studie som visar att Sveriges arbetsföra befolkning har fått kraftigt försämrad kondition de senaste 20 åren. Hennes föreläsning kommer att handla om nutidens dagliga rörelsemönster och vad det betyder för hälsan och möjligheterna att må bra. 

Rekordstor posterutställning – det finns kraft i förbättringsarbetet

Aldrig tidigare har Utvecklingskraft kunnat presentera en så stor posterutställning som i år. Hela 69 postrar presenteras. Här kan man bland annat hitta regionens alla 44 vårdcentraler som visar upp sina respektive förbättringsarbeten. Bredden är stor bland arbetsområdena. De kan till exempel handla om: 

  • Öka förskrivningen av fysisk aktivitet på recept (FaR) till patienter med psykisk ohälsa
  • Upptäcka stress och utmattning i tidigt skede
  • Öka tillgänglighet och effektivitet i psykologisk behandling
  • Lärande Nätverk förbättrar vården för inflammatorisk tarmsjukdom
  • Var med och påverka ditt operationsresultat! Implementering av Rök-och alkoholfri operation. 

Patientföreträdare från Levande bibliotek

Under hela konferensen kommer elva representanter från Levande bibliotek att närvara. Personerna i Levande bibliotek representerar någon sjukdomsgrupp eller är närstående. Förutom att vara moderatorer under seminarierna kommer de också vara öppna för att diskutera och ge sitt perspektiv av vården till övriga deltagare på konferensen. 

Genom att vi hela tiden arbetar med att förbättra vård och omsorg i tvärprofessionella team utvecklar vi våra arbetssätt. Vi utvecklar och förbättrar samarbetet mellan medarbetare, mellan enheter, med patienter och brukare. Konferensen Utvecklingskraft är en viktig och inspirerande mötesplats där vi möter kollegor från andra delar av Sverige och kan sprida egna och ta del av andras förbättringsarbeten, stora som små. 

Medier är välkomna!

Medierna är välkomna att vara med under hela eller delar av konferensen.

Tid: 27-28 maj 2019. Från klockan 10.00.

Plats: Elmia, Jönköping Mer information och detaljerat program:utvecklingskraft.com(Extern länk) 

Kontaktpersoner:

Eva Werner, projektledare, 036-32 12 64, 072-232 11 07, eva.werner@rjl.se

Susanne Lundblad, projektledare, 036-32 11 86, 076-723 20 02, susanne.lundblad@rjl.se

Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län, 036-32 50 95, 070-622 45 15, goran.henriks@rjl.se

Region Jönköpings läns utvecklingsenhet, Qulturum, http://plus.rjl.se/qulturum(Extern länk)