Pressinbjudan 24 oktober 2019: BoP-teamet i Jönköping firar 20 år

BoP-teamet i Jönköping, en verksamhet för personer med svår psykisk sjukdom och beroendesjukdom, bjuder in till öppet hus för att fira att verksamheten funnits i 20 år.

BoP-teamet grundar sig på en samverkansmodell mellan Region Jönköpings län och Jönköpings kommun där arbetet utgår från individens mål. Verksamheten var en av de första i sitt slag i Sverige, och startade för 20 år sedan. Den har sedan dess uppvisat goda behandlingsresultat som uppmärksammats nationellt.

De goda resultaten grundar sig bland annat i att kommun och sjukvård samarbetar kring individen, möjligheten att följa individen tätt och nära samt att det är en kombination av öppen verksamhet och möjlighet till samtal med omfattande stöd dagligen.

Målgruppen för BoP-teamet är personer med diagnosen beroende och minst en psykisk sjukdom såsom psykossjukdom, vanföreställningssyndrom, bipolär sjukdom och emotionellt instabil personlighetsstörning. Behandlingen bygger på frivillighet.

I BoP-teamet arbetar psykiatrisjuksköterskor och psykiater från Region Jönköpings län och alkohol- och drogbehandlare från Jönköpings kommun.


Medierna är välkomna att besöka BoP-teamet. 

Tid: 24 oktober klockan 13.30–15.30.
Plats: BoP-teamet, Slottsgatan 28, Jönköping


Kontakt
Peter Tudén
Vårdenhetschef beroendemottagningen, Länssjukhuset Ryhov
010–242 30 45

Anna-Karin Magnusson
Enhetschef missbruksvården behandlingsenheten, Jönköpings kommun
036–10 74 21