Pressinbjudan 23 oktober 2019: En eftermiddag om psykisk ohälsa på Kulturhuset Spira

Vad kan du göra om någon i din närhet mår dåligt? Vilka symtom och beteenden kan en person med till exempel depression eller bipolär sjukdom visa? Onsdag den 23 oktober anordnar psykiatriska kliniken i Jönköping föreläsningar för allmänheten på temat psykisk ohälsa på Kulturhuset Spira.

Föreläsningarna ges av anställda på psykiatriska kliniken och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, så kallade peer. En peer bidrar med sin erfarenhet och kunskap om psykisk ohälsa och anlitas av verksamheten till olika uppdrag, som att föreläsa, informera, utbilda, stödja och inspirera patienter till hopp om återhämtning. Ett återhämtningsinriktat arbetssätt inom psykiatrin innebär att profession och den enskilde arbetar tillsammans för att främja återhämtning.

Program

13.00–13.05
Inledning
Ulf Grahnat, verksamhetschef psykiatriska kliniken Jönköping

13.05–13.55
Affektiva sjukdomar (depressionssjukdomar, bipolär sjukdom)
Emanuel Käll, överläkare, och Madicken Olofsson, peer

13.55–14.05
Paus

14.05–14.55
Suicidprevention – vad gör jag om min kompis mår dåligt?
Rebecka Berg, psykiatrisjuksköterska, och Maria Green, peer

14.55–15.05
Paus

15.05–15.55
Psykiatrisk rehabilitering – vägen tillbaka
Anna Engvall, arbetsterapeut, Sofia Ringvall, verksamhetsutvecklare, och Bella Nilsson, peer

Samma föreläsningar ges ytterligare en gång med start klockan 17.00 och avslutas 19.55.

Medier är välkomna att lyssna på föreläsningar och intervjua föreläsarna!

Tid: 13.00–19.55
Plats: Kammaren, Kulturhuset Spira, Jönköping

Kontakt:
Tinno Lomstad
Enhetschef, psykiatriska kliniken Jönköping
010–242 14 80