Pressinbjudan 22–23 maj 2018: Nationell konferens om specialistpsykiatri

Den 22–23 maj 2018 äger en nationell konferens rum i Jönköping för skötare inom specialistpsykiatrin. Deltagarna får bland annat lyssna till hur psykosvården vid Länssjukhuset stöttar barn till föräldrar med psykossjukdom.

– Vi vänder oss till skötare inom specialistpsykiatrin och i år kommer drygt 130 deltagare från hela Sverige, säger Susanne Adamsson, skötare vid psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Region Jönköpings län är lokal arrangör tillsammans med Svenska Psykiatriföreningen för Skötare (SPfS).

Buster och TIPS

Buster (Barn- och UngdomsSTöd  - En Rättighet) är en verksamhet vid Länssjukhuset Ryhov som arbetar med att ge stöd och information till patienter med psykossjukdom som har barn. Barnen kan få svar på frågor och funderingar om psykisk ohälsa och BUSTER kan stötta med strategier för att barnen ska kunna hantera sin vardag.

En annan föreläsning som deltagarna får lyssna till handlar om TIPS-teamet vid Länssjukhuset Ryhov som arbetar med tidiga insatser vid misstänkt psykossjukdom. Såväl nationella som internationella studier visar att tidig upptäckt och intervention vid psykos leder till bland annat bättre prognos, färre inläggningar, minskat missbruk och färre självmord. Målgruppen för TIPS-teamet är personer i åldern 18-30 år.

Medierna är välkomna!

Medier är välkomna att besöka konferensen, lyssna på föreläsningar och intervjua föreläsare.

Tider
Föreläsningen om TIPS-teamet ges tisdag 22 maj klockan 09.45–10.45.

Föreläsningen om BUSTER ges onsdag 22 maj klockan 11.30–12.00.

Plats: Elite, Stora hotellet, Jönköping

Kontakt

Susanne Adamsson
Skötare vid psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
0704–45 31 80