Pressinbjudan 21 januari 2019: Studieort Jönköping startar för läkarprogrammet vid Linköpings universitet

En grupp läkarstudenter står på akutmottagningen
I oktober 2018 fick läkarstudenter vid Linköpings universitet en introduktionsdag med rundvandring på länssjukhuset Ryhov. Måndag 21 januari är det terminsstart på helt nya studieort Jönköping, där de läser resten av sin utbildning. Foto: Johan W Avby

Måndag 21 januari 2019 är det upprop för de första läkarstudenterna vid Linköpings universitet som får Jönköping som studieort från termin sex och resten av sin läkarutbildning. När utbildningen är fullt utbyggd kommer 180 studenter att finnas på studieort Jönköping.

I den nya decentraliserade läkarutbildningen vid Linköpings universitet delas studenterna upp på studieorterna Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping från termin sex och resterande sex terminer av utbildningen.

Efter flera års planering är det dags för den första kullen 25-30 läkarstudenter att komma till studieort Jönköping för sin fortsatta läkarutbildning. Från vårterminen 2020 sker utbildningen i helt nya lokaler på Ryhovsområdet.

Viktigt för kompetensförsörjningen

– En fantastisk och spännande satsning som nu startar. Vi tror väldigt mycket på detta, bland annat för vår kompetensförsörjning. Jönköping blir huvudstudieort, men den kliniska praktiken blir på sjukhus och vårdcentraler i hela Region Jönköpings län, säger Karin Åkesson, överläkare och studieortsansvarig. Vi vill skapa en bra teoretisk utbildning och praktik, så att studenterna lär sig mycket och helt enkelt blir trygga och bra läkare – som trivs i regionen och gärna vill stanna som framtida kollegor.

Tätt samarbete mellan studieorterna

Ett omfattande förberedelsearbete har skett för den teoretiska utbildningen, där Jönköping har ett tätt samarbete med de övriga studieorterna. Förberedelse sker också för den viktiga kliniska praktik som alla läkarstudenter ska ha, bland annat i form av helt nya studentdrivna mottagningar.

För läkarstudenterna som får Jönköping som fortsatt studieort är förstås förväntningarna stora:

– Jag tror att man kommer att få en väldigt bra utbildning här, säger Karl Vult von Steyern från Lund, en av de läkarstudenter som deltog i en introduktionsdag hösten 2018.

Upprop, föreläsningar och invigning   

Första studiedagen måndag 21 januari inleds med upprop och föreläsning. Vid lunchtid sker en invigningsceremoni videosänd mellan de fyra studieorterna, samt en lokal invigningsceremoni med deltagande av regiondirektör Agneta Jansmyr, hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig, regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD) samt Rachel de Basso (S) ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård.

Medier är välkomna att delta i invigningsceremonin!

Tid: Måndag 21 januari 2019 klockan 12-13

Plats: Länssjukhuset Ryhov, studieort Jönköping, lokal Cymbalen intill restaurang Matilda, hiss M.

Det blir möjlighet att följa invigningsceremonin och intervjua ledningen för studieort Jönköping samt några studenter.

Kontakt:

Karin Åkesson
överläkare, ansvarig för studieort Jönköping
0702-847006

Läs mer:

Läkarstudenter fick introduktionsdag i Jönköpings län: (Extern länk)