Pressinbjudan 18 oktober 2019: Invigning av den ombyggda MR-enheten på Värnamo sjukhus

Fredag 18 oktober inviger vi den ombyggda MR-enheten på Värnamo sjukhus med två nya moderna magnetkameror, varav den ena är en MR 3T (Tesla) – den första i Region Jönköpings län.

Fredag 18 oktober inviger vi den ombyggda MR-enheten på Värnamo sjukhus med två nya moderna magnetkameror, varav den ena är en MR 3T (Tesla) – den första i Region Jönköpings län.

De ombyggda lokalerna och den nya utrustningen är ett viktigt steg i att förbättra tillgängligheten till MR-undersökningar (magnetkameraundersökningar), och ett led i arbetet med en jämlik vård för invånarna i Jönköpings län. Med den nya MR 3T kan patienterna få alla typer av MR-undersökningar utförda på röntgen i Region Jönköpings län.

MR 3T – nästa generation kameror

En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen, till exempel hjärna, rygg, hjärta och bröst. Med hjälp av avancerad datorteknik skapas detaljrika tvärsnittsbilder.
Vid undersökning med magnetkamera används inte röntgenstrålning, istället är det starka magneter och radiovågor som skapar bilderna. MR 3T är nästa generation kameror med dubbelt så starkt magnetfält jämfört med dagens 1,5T. Det ger större möjligheter att skapa bra MR-undersökningar, och i förlängningen bättre vård för invånarna. 

Välkommen till invigningsceremonin!

Tid: Fredag 18 oktober 2019, klockan 10.00
Plats: Röntgen, plan 2, målpunkt F, Värnamo sjukhus

 I invigningsceremonin medverkar:

  • Mia Frisk, regionstyrelsens ordförande, och Rachel de Basso, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
  • Oskar Löfgren, verksamhetschef röntgen  


Efter invigningsceremonin är det visning av lokaler och ny utrustning.

Kontakt
Ing-Marie Vestman
Områdeschef röntgen, Värnamo sjukhus
010–244 76 01