Pressinbjudan 17 maj 2018: Regionalt Infrastrukturseminarium med internationell utblick

Regionaltåg, länsbussar, höghastighetsjärnväg och möjligheter för cykelpendling… Infrastrukturfrågorna är högst aktuella i Jönköpings län. Torsdag 17 maj arrangerar Region Jönköpings län ett seminarium på Gummifabriken i Värnamo om infrastruktur och trafikering.

Framtidens drivmedel, stationen som nod i staden och nyttan med höghastighetsjärnvägar är några av ämnena som berörs under dagen, som har fyra teman: Framtiden med nya stambanor, regional och nationell planering, ny teknik och samhällsplanering samt infrastruktur i Europa.

Regionalt och internationellt perspektiv

Deltagarna får också en internationell utblick när Elodi Denizart beskriver vad höghastighetsjärnvägen betytt för Hauts-des-France (regionen kring Lille) och Linda Reinholdsson berättar om hur infrastrukturfrågorna hanteras på europeisk nivå och hur Brysselkontoret SBHSS (Småland Blekinge Halland South Sweden) arbetar med dessa frågor.

Medverkar gör bland annat representanter för Trafikverket, Jernhusen, Region Skåne, Energikontor Norra Småland och Jönköpings länstrafik. Inleder gör Rune Backlund, regionråd (C) och moderatorer är Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör och Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör.

Medierna är välkomna!

Medier är välkomna att besöka seminariet, lyssna på föreläsningarna och intervjua deltagare och medverkande.

Tid: Torsdag 17 maj klockan 10–15.30

Plats: Gislowsalen, Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15 i Värnamo.

Läs mer:
Regionalt seminarium om infrastruktur och trafikering(Extern länk) 

Kontakt:
Rune Backlund
Regionråd (C) och ordförande i nämnden för trafikering, infrastruktur och miljö
070-279 61 57, rune.backlund@rjl.se

Emil Hesse
Infrastrukturstrateg, Regional utveckling
070-269 54 50, emil.hesse@rjl.se