Pressinbjudan 16-17 oktober 2019: Vi firar att vi nu är ett certifierat lokalt Vård- och omsorgscollege

Alla länets kommuner och Region Jönköpings län har nu blivit ett certifierat Vård- och omsorgscollege för att kvalitetssäkra utbildning för undersköterskor och skötare. Genom detta vill vi öka attraktiviteten för vård- och omsorgsutbildningar.

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare som tillsammans skapar attraktiva och moderna utbildningar med hög kvalité.

Under två eftermiddagar kommer vi att fira vår certifiering. Under firandet blir det inspirationsföreläsningar och presentation av Vård- och omsorgscollege och dess betydelse.
I Huskvarna kommer det även finnas mässbord där skolor och arbetsgivare presenterar sig.
I Värnamo kommer man att få en glimt av framtidens välfärdsteknologi.

Inbjudna till firandet i Huskvarna är elever på vård- och omsorgsprogrammet (gymnasiet och vuxenutbildning), handledare och arbetsgivare. I Värnamo är lärare, rektorer, handledare och chefer inom kommunen och regionen inbjudna.

Media är välkomna att besöka firandet!

Tid: 16 oktober, klockan 12.15-16.00

Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna

Tid: 17 oktober, klockan 13.30-16.00

Plats:  Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15, Värnamo

 

För mer information, intervjubokning eller deltagande kontakta:

Regionala samordnare för vård- och omsorgscollege

Pia Persson, telefon 072-230 33 02, pia.a.persson@rjl.se

Ingela Pettersson 073-044 96 11, ingela.pettersson@rjl.se