Pressinbjudan 14 oktober 2019: Armeniens hälsominister besöker Region Jönköpings län

Under tre dagar, 14-16 oktober 2019, besöker en grupp från Armenien Region Jönköpings län, ledd av hälsominister Arsen Torosyan. Detta som ett led i det samarbete som Jerevan i Armenien och Region Jönköpings län har inom främst hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Samarbetet med Jerevan i Armenien inleddes 2014, då dåvarande Landstinget i Jönköpings län tecknade en avsiktsförklaring med hälsoministeriet och universitetet i Jerevan.

– Samarbetet ska främst ske inom områdena hälso- och sjukvård och regional utveckling med syfte att byta kunskaper och erfarenheter samt stärka relationen mellan Sverige och Armenien. Syftet är att öka det regionövergripande samarbetet och vänskapen mellan medicinsk personal inom båda regionerna, inom områdena folkhälsa, hälso- och sjukvård och utbildning, säger Göran Henriks, utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län.

Samarbetet har utvecklats i många avseenden sedan 2014 . Representanter från Region Jönköpings län har arbetat med kvalitetsutveckling och fortbildning inom flera medicinska områden i Jerevan, och medarbetare på sjukhus i Jerevan har studerat arbetet med familjecentraler, vården kring nyfödda, antibiotikaresistens och hygienfrågor i Region Jönköpings län.

Deltagit i Mikrosystemfestival

Under ett antal år har också hälso- och sjukvårdsrepresentanter från Jerevan deltagit i den årliga Mikrosystemfestival som Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete, arrangerar varje år.

Nu är det dags för landets hälsominister att tillsammans med ansvarig för utländska relationer och chef för landets folkhälsoinstitut med ett tre dagar långt studiebesök i Region Jönköpings län.

Möten och studiebesök

På programmet står bland annat ett stort antal möten med såväl regionledning som ledningen för medicinska verksamheter och regional utveckling. Studiebesök i hälso- och sjukvården blir det också, bland annat på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, som bidragit med kunskap i utvecklingen av vården av för tidigt födda barn i Jerevan.

– Armenien är ett land med starkt fokus på att utveckla sin hälso- och sjukvård och därför är de intresserade av oss och vår långa erfarenhet av förbättringsarbeten. Vi kan bidra med kunskap på många områden, men har också stor nytta av att få del av hur de utvecklar sina system för hälso- och sjukvård, säger Göran Henriks.

Medier är välkomna att träffa delegationen från Armenien!

Tid: måndagen den 14 oktober kl.11.30-12.00

Plats: Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Kontakt:

Göran Henriks
utvecklingsdirektör
Region Jönköpings län
070-6224515

  

Mer fakta Armenien:

Armenien är ett bergsland i södra Kaukasus med en urgammal kristen kultur. Landet ligger mellan de muslimska grannarna Turkiet och Azerbajdzjan och har mycket ansträngda relationer till båda dessa länder. Under historiens gång har Armenien lytt under en rad olika imperier. Från 1920 till självständigheten 1991 var området en delrepublik i Sovjetunionen. Landet är fortfarande starkt beroende av Ryssland, både politiskt och ekonomiskt. Cirka 3 miljoner invånare, varav drygt en miljon i huvudstaden Jerevan.
Källa: Utrikespolitiska institutet.