Pressinbjudan 13 november 2019: Seminarium Förälder på avstånd

Förälder på avstånd handlar om stöd till placerade barns föräldrar och syftar till att utveckla såväl insatser som kunskap. Studien genomförs av praktiker och forskare tillsammans med föräldrar.

Det är ett treårigt FoU-projekt finansierat av det statliga forskningsrådet Forte inom ramen för en tioårig satsning på praktiknära socialtjänstforskning. Projektet genomförs under 2019-2021 i samarbete mellan Region Jönköpings län, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.
Sju kommuner är aktiva deltagare.

– Nu bjuder vi in till en eftermiddag för att sprida vad vi lärt oss under projektets första år men också ge inspiration in i det arbete som socialtjänsten befinner sig i, säger Iréne Josephson, forskare, Region Jönköpings län, Kommunal utveckling.

Seminariet vänder sig till personer som möter placerade barns föräldrar i sin yrkesutövning och till de som jobbar på ledningsnivå, likväl till politiker som praktiknära forskare.

 

Program

  • Presentation av FoU-projektet Förälder på avstånd: Vilket stöd får föräldrar till placerade barn idag och vilket stöd behöver utvecklas? Vad visar befintlig forskning och vad säger deltagande föräldrar och personal från socialtjänsten?
    Forskarna i projektet medverkar
  • Vad har medverkan i projektet inneburit för de kommuner som deltar?
    Representanter från de deltagande kommunerna medverkar
  • Reflektioner från barn och föräldrar med egen erfarenhet av att ha eller vara en förälder på avstånd.
    Representanter från ideella föreningar medverkar

Medier är välkomna att besöka seminariet

Tid: 13 november, klockan 13.00-15.30
Plats: Vaggeryds Folkets hus, Götaforsvägen 8.

 

För mer information, intervjubokning eller deltagande kontakta:

Iréne Josephson, filosofie doktor, forskningsledare, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
072-230 33 01
irene.josephson@rjl.se


Ninna Ekstrand, kommunikatör, pressansvarig, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
073-246 87 48
ninna.ekstrand@rjl.se