Pressinbjudan 13 maj: Föreläsning om fästingburna infektioner och sepsis

Två kvinnor och en man står tillsammans
Infektionsläkarna Anna J Henningsson och Jesper Svefors föreläser om fästingburna infektioner och sepsis, med infektionsklinikens verksamhetschef Maria Palmérus som moderator ( i mitten), i en föreläsning för allmänheten som inledning på Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte. Foto: Mikael Bergström

Hur farliga är fästingar? Vilka är tecknen på att man drabbats av en allvarlig infektion, sepsis, som kräver snabb behandling? Dessa två aktuella och viktiga ämnen föreläser infektionsläkarna Anna J Henningsson och Jesper Svefors om för allmänheten som inledning på den nationella konferensen Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Jönköping.

– Jag kommer att prata om fästingar och de smittämnen som de kan bära på, samt vad du kan göra för att skydda dig och hur du bör agera om du blivit fästingbiten, säger Anna J Henningsson, överläkare på mikrobiologen i Jönköping och forskare vid Linköpings universitet.

De vanligaste fästingburna infektionerna i Sverige är TBE och borrelia. Ämnet är högaktuellt så här i inledningen av årets högsäsong för fästingar, då det är viktigt att sprida kunskap om hur man ska skydda sig.

Sepsis kräver snabb behandling

Infektionsläkare Jesper Svefors kommer att berätta mer om sepsis, ett allvarligt tillstånd med infektion som påverkar viktiga organ och som kan vara livshotande. Sedan maj 2018 finns en tydlig larmkedja, sepsislarm, som gör att den här patientgruppen får ett snabbt och korrekt omhändertagande. Nu handlar det om att öka allmänhetens kunskap om sepsis, eftersom behandling snabbt är viktigt.

– För de allra svårast sjuka är det väldigt bråttom med antibiotika, och vi ligger numera på 70- 80 procent av patienterna som får antibiotika inom 60 minuter, säger Jesper Svefors.

Nationell konferens i Jönköping

Föreläsningarna för allmänheten är inledning på Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Jönköping. Minst 600 läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker samlas för att ta del av de senaste rönen inom infektionsmedicin och mikrobiologi.

Under dagarna kommer en rad ämnen att belysas, som fästingburna infektioner, bakteriers släktskap, infektioner orsakade av venkatetrar, antibiotikaanvändning samt sepsis.

– Det blir ett bra och spännande program. Vi kan visa alla aspekter av vad vi arbetar med; omvårdnad, den laborativa delen och medicinska utmaningar. Inför årets konferens har vi fått stora möjligheter att lyfta fram och bjuda in huvudtalare inom områden där vi har mycket kunskap och forskning, säger, Sara Mernelius, molekylärbiolog/lokal projektledare och Maria Palmérus, verksamhetschef för infektionskliniken.

Medier är välkomna att lyssna på föreläsningen för allmänheten och intervjua föreläsarna!

Tid: Måndag 13 maj klockan 18-19.

Plats: Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping

Läs mer om Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte

 

Kontakt:
Sara Mernelius, molekylärbiolog och lokal projektledare sara.mernelius@rjl.se
010-2422726