Politiska ungdomsförbund får bidrag inför EU-valet

Inför EU-valet 2019 har regionstyrelsen vid sitt möte tisdag 14 maj beslutat om en extra insats för att öka valdeltagandet bland unga. För att främja ungas engagemang och möjligheter att påverka, får de politiska ungdomsförbunden ett ekonomiskt bidrag till sitt arbete inför EU-valet.

Bidraget uppgår till maximalt 3 000 kronor per mandat som moderpartiet har i regionfullmäktige under mandatperioden 2018-2022. De politiska ungdomsförbunden får möjlighet att ta del av totalt 243 000 kronor, pengar som betalas ut efter inlämnad redovisning.

– Det är viktigt att stimulera ungas engagemang och deltagande i politiken, inte minst när det gäller EU-frågor, säger Rune Backlund, regionråd (C) och ordförande i ANA-nämnden. Därför gör vi den här extra satsningen inför EU-valet 2019. Region Jönköpings län gjorde samma sak inför EU-valet 2014.

Satsning på unga inför EU-valet

Under våren satsar också Europa Direkt, EU-kommissionens informationskontor i Jönköpings län, på ungas engagemang och valdeltagande. Det sker bland annat genom att Europa Direkt tillsammans med Jönköpings kommun ordnar ”EU-tjafs” på fritidsgårdar med paneldebatter och gästande artister. I rollspelet Model EU har gymnasieklasser från Jönköpings län och Halland debatterat och agerat parlamentsledamöter. Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt i Jönköpings län.

Regionfullmäktiges 81 mandat,
fördelning 2018-2022:

Bevara akutsjukhusen 7 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Liberalerna 3 mandat
Kristdemokraterna 10 mandat
Miljöpartiet 3 mandat
Moderaterna 13 mandat
Socialdemokraterna 22 mandat
Sverigedemokraterna 11 mandat 
Vänsterpartiet 4 mandat

Kontakt:
Rune Backlund, regionråd (C) och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)
rune.backlund@rjl.se, 070-279 61 57