Nyanlända får mer kunskap om sin diabetessjukdom

En kvinna och två män står och diskuterar tillsammans.
Ghusoun Ahmed och Wael Najem från Syrien diskuterar kostvanor med hälsokommunikatör Mohamoud Suldan. De konstaterar att diabetesskolan ger dem viktig kunskap. Foto: Mikael Bergström

Diabetes typ 2 är ett växande folkhälsoproblem – även bland de människor som kommit nyanlända till Sverige på senare år. Därför har Region Jönköpings län startat diabetesskola där patienter som talar arabiska eller somaliska får undervisning i hur de ska hantera sin sjukdom och förändra sina levnadsvanor.

Region Jönköpings läns hälsokommunikatör Mohamoud Suldan har ett tydligt budskap till det tiotal personer som samlats till diabetesskola på Sävsjö vårdcentral: Genom att röra sig mer, lägga om kostvanor och sluta röka kan diabetessjukdomen hållas i schack, svåra följdsjukdomar undvikas och behovet av blodsockersänkande läkemedel skjutas upp eller minska.

Med sin bakgrund som läkare i Sudan och Somalia kan Mohamoud Suldan på deltagarnas modersmål ge en fördjupad kunskap om vad diabetes är och hur sjukdomen bäst hanteras.

”Jättespännande att informera”

– Det är jättespännande att träffa deltagarna och ge dem mer information om hur det är att leva med diabetes och hur viktigt det är att bland annat motionera och äta rätt och regelbundet. Jag hoppas att jag kan hjälpa dem och hittills har det varit väldigt uppskattat. Jag talar samma språk, har samma kulturella bakgrund och kan med min kunskap som läkare ge rätt information, säger Mohamoud Suldan.

”Viktig information som vi får”

– Det är viktigt att vi får den här informationen om diabetes. Den hjälper oss mycket i att leva med sjukdomen, säger Wael Najem och Ghusoun Ahmed, som kom till Sverige från Syrien för drygt ett år sedan.

Diabetesskolan på arabiska och somaliska är ett initiativ från sektion folkhälsa, Region Jönköpings län.

– Många som kommer till Sverige utvecklar diabetes typ 2 här. De äter ofta en kost som gynnar diabetes, samtidigt som de blir mer stillasittande än vad de varit i sitt hemland. Detta är en bra utbildning där vi är tydliga med syftet att de ska förstå sin sjukdom och hur de ska hantera den. De får till exempel en rad handfasta tips om hur de ska äta för att få bättre blodsockernivå. Egenvården är viktig. Kan man sköta sin kost och sin motion kan man minska problemen med sin sjukdom och undvika följdsjukdomar som är svåra för patienterna. Diabetes är en kostsam sjukdom eftersom det ofta leder till andra sjukdomar, säger Malin Hördegård, integrationssamordnare i Region Jönköpings län och initiativtagare.

Läs mer och se fler bilder:

Nyanlända får mer kunskap om sin diabetessjukdom