Nya riksväg 26/47 är invigd – efterlängtad av både pendlare och yrkestrafikanter

Tre musiker i röda kläder spelar trumpet och trombon.
Firande med blåsmusik när nya motortrafikleden melllan Månseryd och Mullsjö (väg 26/47) invigdes den 12 september 2019. Foto: Trafikverket/Denny Josefsson

Med pompa och ståt, barnkör och tal invigdes idag den nybyggda motortrafikleden mellan Månseryd och Mullsjö. Den nya vägen är viktig framför allt för yrkestrafiken, men också för dem som dagligen pendlar till arbete, skola och fritidsaktiviteter mellan Mullsjö och Jönköping.

Väg 26/47 ger bättre möjligheter för samhällsutvecklingen och rörligheten på arbetsmarknaden i både Småland och Västergötland. Den nya sträckningen ger också en säkrare trafikmiljö.

– Med en ny väg mellan Mullsjö och Jönköping bygger vi ihop länet. Arbetspendling och transporter blir säkrare och tryggare för resenärerna, säger Marcus Eskdahl, regionråd (S) som var en av talarna när den nya sträckan invigdes torsdag 12 september

Längs den nybyggda motortrafikleden löper den tidigare vägen, som på vissa sträckor kompletterats med ny väg. Den gamla vägsträckan har nu blivit en lokalväg för gång- och cykeltrafik och långsamtgående fordon.

Marcus Eskdahl, regionråd (S), var en av talarna under invigningen.

Marcus Eskdahl, regionråd (S), var en av invigningstalarna.

 

För mer information om projektet: www.trafikverket.se/manseryd-mullsjo(Extern länk)

Kontakt:
Marcus Eskdahl, regionråd (S) ordförande i Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
marcus.eskdahl@rjl.se 036-242 40 15, 070-697 74 50