Nya primärvårdsöverläkaren: ”Spännande tid för primärvården”

Maria Engquist
Det är en spännande tid för primärvården, konstaterar Maria Engquist som 2 januari 2018 tillträdde som ny primärvårdsöverläkare i Region Jönköpings län. Foto: Mikael Bergström

Maria Engquist tillträdde 2 januari 2018 tjänsten som ny primärvårdsöverläkare i Region Jönköpings län, med uppgift att både granska och utveckla arbetet vid de 44 vårdcentralerna och filialerna i Jönköpings län.

– Det är en spännande tid för primärvården nu, med många tankar kring utvecklingen. Jag ser fram emot att komma tillbaka till den ”kliniska verkligheten”, säger Maria Engquist, som är specialistläkare i allmänmedicin.

Som primärvårdsöverläkare på primärvårdsenheten, Region Jönköpings län, ser hon sin tjänst som tvådelad: Dels granska den interna kvalitetskontrollen som vårdcentralerna gör enligt regelboken för vårdval, dels arbeta med utvecklings- och samverkansfrågor för primärvården.

– Sedan jag började som läkare 1996 har det skett stora förändringar av primärvården, bland annat i form av större ansvarsområden och mer teamarbete för att nå målen för patienten, säger Maria Engquist.

Gjorde AT-tjänst i Jönköping

Hon är uppvuxen främst i Västerås och läste medicin i Linköping. AT-tjänst blev det sedan i Jönköping.

– Jönköping hade gott rykte för sin AT-utbildning. När jag gick de olika AT-blocken fastnade jag för primärvård. Där upplevde jag en helhetssyn, att man kunde följa patienten på ett annat sätt, med stor bredd och högt och lågt med olika problem. Det var väldigt roligt – jag älskade det!

Det kom att bli ett tiotal år som distriktsläkare på bland annat Norrahammars vårdcentral och Hälsan 2 i Jönköping, innan yrkeslivet fick en ny fas, som medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen i Jönköping.

Ville vidareutveckla sig

– Jag ville gärna vidareutveckla mig och hörde av en bekant att de behövde en läkare. Ett jättespännande arbete att jobba med myndighetsutövning i en verksamhet som styrdes mycket av juridik och med en annan infallsvinkel på hälso- och sjukvård, berättar Maria Enquist.

Det blev fem och ett halvt år där, de sista åren på Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, när tillsynsdelen knoppades av från Socialstyrelsen.

– Jag har bland annat arbetat mycket med lex Maria-anmälningar, där vi granskar de utredningar som vårdgivaren gjort, och enskilda klagomål där vi får göra utredningen med hjälp av underlag från sjukvården.

Nu väntar den nya rollen att tillsammans med medarbetarna på primärvårdsenheten utveckla länets primärvård.

Besöka vårdcentralerna under våren

– Jag ser fram mot att få besöka alla vårdcentralerna, träffa medarbetarna och höra hur det ser ut i verksamheten och vad de tänker om framtiden. Nu under våren ska jag och mina närmaste kollegor åka runt till alla i det årliga besök som vi på primärvårdsenheten gör.

Maria Engquist bor i Jönköping med sin man, ortopedläkare, och 13-årig dotter. Fritiden ägnar hon bland annat åt att läsa, och samma sport som sin dotter:

– Hon tränar simhopp, så då halkade jag in på ett bananskal och tränar nu simhopp för vuxna en gång i veckan. Det är inte vackert, men väldigt roligt!