Nya lokaler för barn- och ungdomsmedicin på Höglandet

Illustration på den nya entrén på Höglandssjukhuset.
Vid årsskiftet 2019/2020 är en helt ny vårdbyggnad färdig att tas i bruk. Här ska bland annat barn- och ungdomsmedicinsk mottagning finnas. Foto: Illustration: White Arkitekter AB

De barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Nässjö och Eksjö kommer att slås ihop och flytta till helt nya lokaler på Höglandssjukhuset i Eksjö.

– Vi vill höja patientsäkerheten och minska sårbarheten vid sjukdom genom att ha all personal på samma ställe, säger Ann Grännö Alm, verksamhetschef för barn- och ungdomsenheten i Region Jönköpings län.

I april öppnar barn- och ungdomsmedicinska mottagningen upp i toppmoderna och lättillgängliga lokaler i nybyggda hus 37 på Höglandssjukhuset i Eksjö. I de nya lokalerna kommer de nuvarande mottagningarna i både Nässjö och Eksjö flytta in.

– De medarbetare som i dagsläget arbetar i Nässjö kommer att ha sin fortsatta anställning i Eksjö. Verksamhetens uppdrag och budget är oförändrad och inga uppsägningar kommer att göras, säger verksamhetschef Ann Grännö Alm.

Minska sårbarheten

Ett viktigt skäl till att verksamheterna samlokaliseras i Eksjö är att minska den sårbarhet det innebär med ett fåtal anställda vid mottagningarna i Eksjö och Nässjö. Det har förekommit att mottagningen i Nässjö stängts vissa dagar för att undvika ensamarbete, och då har vårdtagarna hänvisats till Eksjö.

– Flytten är också en viktig del i att säkerställa jämlik vård för barnfamiljerna på Höglandet. I de nya lokalerna på Höglandssjukhuset kommer barnen och deras vårdnadshavare i högre utsträckning få träffa läkare som är specialister på barnsjukvård, fortsätter Ann Grännö Alm.

Goda erfarenheter

Motsvarande samlokalisering kommer att ske för mottagningarna i Huskvarna och Jönköping inom några år. I de södra länsdelarna har samma förändring redan genomförts så att mottagningen numera är samlad på Värnamo sjukhus. Ann Grännö Alm konstaterar att det har fallit väldigt väl ut.

– Vi har goda erfarenheter av det, och vi ser att det är den här typen av sammanslagningar vi måste göra för att se till att invånarna i länet har en god tillgänglighet till den vård de behöver.

Samlad kompetens

Att barn- och ungdomsmedicinsk mottagning på Höglandet nu samlas på ett och samma ställe är också viktigt för förlossningsavdelningen på Höglandssjukhuset.

– Nu samlar vi barnläkarkompetens i Eksjö. Det är en kompetens som är mycket viktig för förlossningsverksamheten och det är viktigt att de båda verksamheterna ligger nära varandra. Dessutom har barnläkarna beredskap och jour för att kunna tjänstgöra på förlossningen vid behov, säger Ann Grännö Alm.

 

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna är primärvård för barn upp till ett år och specialistmottagning inom barn- och ungdomsmedicin för barn från 0 till och med 17 år. Mottagningarna är öppna dagtid på helgfria vardagar och ger råd, gör utredningar och ger behandlingar.