Ny vårdgaranti ger vård snabbare av vårdcentralens alla resurser

En manlig fysioterapeut undersöker en manlig patients knä
Lasse Sandstedt i Nässjö har bekymmer med ett krånglande knä. Fysioterapeut Joachim Lundahl undersöker bland annat böjförmågan och gör den medicinska bedömningen om fortsatt behandling. Till fysioterapeuterna kommer patienterna ofta direkt från telefonrådgivningen och med hjälp av mer digitala lösningar tror Joachim Lundahl att den nya vårdgarantin ska klaras. Foto: Johan W Avby

Den som söker vård för ett nytt eller försämrat hälsoproblem, eller behandling som inte ger effekt, har rätt till medicinsk bedömning inom tre kalenderdagar av legitimerad medarbetare på vårdcentral. Den nya nationella vårdgarantin har gjort att patienterna snabbare kommer till rätt yrkesgrupp.

– Det är viktigt att våra vårdcentraler upplevs tillgängliga för den som söker vård. Det skapar trygghet för våra patienter. Den nya vårdgarantin är en garanti om bedömning, inte besök, och den gör att alla våra professioner räknas i vårt breda register av medicinska kompetenser, säger Göran Runesson, verksamhetschef för Nässjö vårdcentral och operativt ansvarig för införandet av den nya vårdgarantin på vårdcentralerna i Region Jönköpings län.

Patienten ska så långt det är möjligt direkt få träffa rätt yrkesgrupp på vårdcentralen. Att färre vårdbesök inleds med läkarkontakt förväntas ge patienterna rätt hjälp snabbare.

”Kan hänvisa fler direkt till oss”

– Patienterna ringer antingen direkt, eller blir hänvisade till oss, ofta av sjuksköterska i telefonrådgivningen som bedömt att patienten ska till oss med sina problem. Detta fungerar ganska bra, men det skulle nog gå att hänvisa ännu fler patienter med ortopediska problem utan att de behöver träffa läkare först. Jag tror att ett snabbt omhändertagande är viktigt, säger Joachim Lundahl, fysioterapeut på Nässjö vårdcentral.

Närakut bemannas av akutteam

Alla vårdcentraler bedriver också närakut dagtid för patienter med mer brådskande hälsotillstånd. På Nässjö vårdcentral är det ett akutteam som bemannar varje dag.

– För de patienter som har ett akut behov gör vi en första bedömning och insatser. Det vi inte klarar själva remitterar vi vidare till andra yrkesgrupper. I den här rollen får vi ta mycket eget ansvar, samtidigt som vi har ett roligt samarbete med de andra yrkesgrupperna. Den ena dagen är inte den andra lik. Det är kul, säger Ulrika Karlstad, sjuksköterska i akutteamet.

Hänvisas till rätt yrkesgrupp

Unicare vårdcentral i Värnamo arbetar på liknande sätt.

– Vi har skapat rutiner med bland annat frågeformulär för att bedöma rätt i telefonrådgivningen. Om det är lämpligt att patienten får en första kontakt med till exempel fysioterapeut eller samtalsterapeut, så lägger jag över samtalet till dem och patienten blir uppringd samma dag eller dagen därpå, förklarar Julia Vinberg, sjuksköterska i telefonrådgivningen.

– Vi har mycket teamarbete och ju närmre man arbetar med varandra i teamen, desto lättare blir det för sköterskorna i telefonrådgivningen att slussa patienterna till rätt kompetens, säger verksamhetschef Carina Sandberg.

Boka online

Patienterna kan också boka in sig online till lämplig yrkesgrupp, vilket gör att vårdcentralens olika kompetenser används på rätt sätt.

– Tidigare blev det ofta först bokning till läkare. Men det är behovet som ska styra, och patienterna förstår när det inte är nödvändigt att träffa en läkare först. Det handlar om att börja i rätt ände, säger hon.

En närakutmottagning som öppnar redan klockan sju på morgonen, en digital vårdtjänst dygnet runt och en speciell mottagning för äldre, som även gör hembesök, är andra satsningar för att ge en hög tillgänglighet och uppfylla den nya vårdgarantin.

Läs mer:

Ny vårdgaranti ger vård snabbare av vårdcentralens alla resurser

Unicare vårdcentral i Värnamo styr patienterna till rätt kompetens