Nominera till folkhälsopriset 2019

Nu är det dags att nominera till 2019 års vinnare av folkhälsopriset! Priset på 10 000 kronor delas ut till en person, arbetsplats, organisation eller förening i Jönköpings län som har gjort en viktig insats för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Förra året vann Alla får plats-veckan i Aneby, som har minskat avståndet mellan människor genom att ge nyinflyttade från olika delar av världen och genuina Anebybor förutsättningar att mötas och skapa nya kontakter. Vem tycker du ska vinna priset i år?
 
Lämna ditt förslag, eller ansök själv, senast 28 oktober 2019. Du skickar ditt förslag eller ansökan till regionen@rjl.se eller till Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping. Bifoga en beskrivning av insatsen och en motivering samt kontaktuppgifter, både till dig som lämnar förslaget och till den som förslaget avser.

Läs mer: https://utveckling.rjl.se/bidrag-och-finansiering/region-jonkopings-lans-folkhalsopris/(Extern länk)

Läs mer om förra årets pristagare: https://www.rjl.se/om-oss/pressrum/nyheter/reportage/alla-far-plats-veckan-far-region-jonkopings-lans-folkhalsopris-2018/