Nominera till årets klimatpris!

Foto på grön åkermark och blå himmel. På fotot står texten: Bra klimatarbete ska belönas, eller hur? Klimatpriset 2018. Nominera och läs mer om priset på klimatveckan.klimatradet.se.
Klimatpriset är länets största och mest prestigefyllda pris som delas ut för ett framgångsrikt klimatarbete i Jönköpings län. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bra klimatarbete ska belönas – eller hur? Nu är det dags att nominera till klimatpriset 2018!

Känner du någon som har gjort en extra insats inom energi- och klimatområdet? Det kan vara ett företag, en myndighet, en organisation eller en privatperson. Senast 25 maj kan du nominera den eller dem till klimatpriset 2018, som delas ut under klimatkvällen 19 september 2018.

Vem kan vinna?

Klimatpriset delas ut till framstående, ambitiösa och innovativa personer, organisationer, åtgärder och initiativ inom energi- och klimatarbetet i länet. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets mål och vision om ett plusenergilän, eller på annat sätt främja länets klimat- och energiarbete.

Nominera senast 25 maj

Klimatpriset har delats ut av Klimatrådet sedan 2012. Det är länets största och mest prestigefyllda pris som delas ut för ett framgångsrikt klimatarbete i Jönköpings län.

Genom Klimatrådet i Jönköpings län driver alla länets kommuner, Region Jönköpings län, många myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och högskolan, arbetet för att förverkliga länets vision om att bli ett Plusenergilän år 2050.

Nominera till klimatpriset 2018, Klimatrådets webbplats (nytt fönster)(Extern länk)