Nationell konferens om effektiv behandlingsmetod vid självskadebeteenden

Åtta kvinnor på gruppbild
DBT-teamet på Värnamo sjukhus kan nu fira 20 år med behandlingsmetoden, vilket man gör genom att arrangera en nationell konferens: Ylva Gustafsson, Maria Wilson, Ingrid Svahnström, Carolina Wihrén, Marianne Frick, Åsa Lüder, Lena Persson och Mariana Bood Lönnqvist. Foto: Mikael Bergström

Psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus var bland den första i Sverige att införa dialektisk beteendeterapi, DBT, för patienter med självskadebeteende, risk för självmord och känslomässig instabilitet. Nu firar kliniken och dess team 20 år med metoden och arrangerar nationell konferens med deltagare från Sverige och Danmark.

DBT är utvecklat för personer som har stora svårigheter att hantera känslor och relationer. Dessa svårigheter leder till impulsivt och destruktivt beteende i form av självskadebeteende, kronisk suicidalitet och emotionellt instabil personlighetsstörning. Terapin går ut på att lära sig att använda specifika färdigheter för att hantera sitt liv, sina känslor och sina relationer på ett mer funktionellt sätt.

– Behandlingen omfattar både individualterapi och färdighetsträning i grupp under minst ett år, oftast två år eller tre år, säger Marianne Frick, enhetschef och psykolog till professionen.

Många vårdkontakter innan DBT

En majoritet av patienterna är kvinnor upp till cirka 35 år, som ofta haft många kontakter med den psykiatriska vården innan de blir aktuella för DBT-behandling.

– Jag trodde inte på DBT, men blev motbevisad av min terapeut. Jag har ett helt annat liv nu. DBT funkade väldigt bra på mig. Det är viktigt att få möjlighet att fullfölja behandlingen och avsluta den på ett bra sätt, säger Polly Bohlin i Mölndal, som fick DBT-behandling under två och ett halvt år på ett behandlingshem.

När DBT-teamet i Värnamo arrangerar nationella DBT-dagar kommer hon att föreläsa om sina egna erfarenheter av den här behandlingen.

Bearbeta känslor

En del i behandlingen var att bearbeta känslor.

– I mitt fall handlade det främst om att definiera mina olika känslor och att gå emot känslan. Att sätta gränser i relation till mig själv och andra, att ta hand om mig själv och bygga upp en respekt mot mig själv. Men också att lära mig be om hjälp och att säga nej, säger Polly Bohlin.

Utvecklad från KBT

DBT är en behandlingsmetod med ursprung i KBT, men med inslag av metoder från annat håll, t ex uppmärksamhetsmeditation och betoning på en stark samarbetsallians mellan patient och terapeut.

– Behandlingen inleds med en ”engagemangsfas”, där patient och behandlare går igenom vad som krävs av patienten, vilka mål som behandlingen ska leda till, med mera. Sedan skriver patienten och behandlaren ett kontrakt över en viss tid, oftast ett år. Kontraktet omprövas sedan löpande. Förlängning av kontraktet är avhängigt om behandlingen går framåt. Gör den inte det, ska behandlingen avslutas och andra alternativ prövas, säger beteendevetare Carolina Wihrén.

Goda erfarenheter

Erfarenheten av DBT-behandling är god.

– Det finns ett mönster. Efter ett halvår har självskadebeteendet och de starka känslorna minskat, men patienten mår lika dåligt. Men långsiktigt förbättras måendet, samtidigt som självskadebeteendet och självmordstankarna fortsätter att minska, liksom behovet av slutenvård, säger Ylva Gustafsson, förste skötare och psykoterapeut.

Läs mer:

Nationell konferens om effektiv behandlingsmetod vid självskadebeteenden

DBT-behandlingen förändrade livet för Polly