Närservice i Eksjö arbetar för ökad förståelse mellan kulturer

En grupp människor runt ett konferensbord.
Vad är det för skillnad på ”gles” och ”tät”. Vad betyder utryck som ”kan du bereda plats åt mig?”, ”innan gick det bra, men nu gick det åt skogen”, ”pö om pö” eller ”spiknykter”, tar Gabriella Hedman (längst till höger) som några exempel i språkutbildningen på Höglandssjukhuset. Foto: Mikael Bergström

På närservice, Höglandssjukhuset i Eksjö, har många medarbetare ursprung från andra länder. Som ett led i integrationen pågår sedan hösten 2017 Språka, utbildning i svenska språket för att få en ökad delaktighet i arbetet.

– Vi lär oss många nya ord. Jag läser också mycket hemma. Det är jättebra att få lära sig mer svenska och våga prata. Men vissa ljud är svåra. Jag har inte heller engelska som språk sedan tidigare, säger Yuporn Tunell från Thailand.

– Det går bra, men det är långt mellan lektionerna, säger Avnore Gacaferi från Kosovo.

De arbetar liksom sina kollegor som servicepersonal på Höglandssjukhuset, med städuppgifter på olika kliniker. Tidigare har de läst SFI, svenska för invandrare och lokalvårdsutbildning i Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY. Nu får de en påbyggnad i svenska.

Gemensamt önskemål att satsa

Maria Gunnman, enhetschef för närservice i Eksjö, konstaterar att det var ett gemensamt önskemål från ledning och medarbetare som ledde fram till den här satsningen:

– Vi vet ju att det finns mycket kompetens som kanske inte riktigt kommer fram när man inte behärskar språket fullt ut. Dessutom behövs goda språkkunskaper för att våra servicemedarbetare ska kunna tillgodogöra sig information i jobbet. Språket behövs både i olika arbetsmoment och för att kunna ta del av information på APT, säger hon.

Läs mer:
Närservice i Eksjö arbetar för ökad förståelse mellan kulturer