Maysae Quttineh ny ordförande för Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap

En kvinna i vårdkläder håller upp en odlingsplatta
Maysae Quttineh, biomedicinsk analytiker och utvecklingsledare i Region Jönköpings län, har valts till ny ordförande för IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, yrkesorganisation för biomedicinska analytiker. (Arkivbild). Foto: Johan W Avby

Till vardags är Maysae Quttineh biomedicinsk analytiker på mikrobiologen, Länssjukhuset Ryhov och utvecklingsledare på Qulturum. Sedan onsdag 24 april är hon också ordförande för IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, yrkesorganisation för cirka 3000 biomedicinska analytiker, BMA, i Sverige.

– Jag känner mig taggad för uppgiften. Jag har varit med i IBL sedan 2012 och har de senaste fyra åren arbetat mycket med kursverksamhet. Vi erbjuder våra medlemmar ett stort utbud av kurser och det är just fortbildning jag brinner för. Som ordförande kan jag nu driva de här frågorna vidare, säger Maysae Quttineh.

Hon tycker att det är viktigt att hennes yrkeskollegor, biomedicinska analytiker, fortbildar sig. Inte minst med tanke på den snabba tekniska utvecklingen i yrket. Men också för att yrkesgruppen och dess arbete blir mer synliggjort, vilket bygger upp yrkesidentiteten och stoltheten i yrket.

– Jag brinner för min profession. Vi är viktiga för vården. 70 procent av alla diagnoser ställs genom diagnostisk analys och det är vi BMA som gör dem.

Vad är roligast med jobbet?

– Allt. Det är variationen som är rolig. Och att kunna göra en bedömning av en patient baserat på den välgrundade kunskap jag har som BMA, är häftigt. Då känner man en stolthet. Det är också ett väldigt självständigt arbete där jag som BMA har ansvar för hela analyskedjan, säger hon.

Maysae Quttineh sitter i Equalis styrelse sedan 2017 och startade under 2018 ett kvalitetsnätverk för kvalitetssamordnare.

För några år sedan fick hon priset ”Årets bubblare” av Vårdförbundet sedan hon i flera projekt visat hur biomedicinska analytiker kan bidra till den personcentrerade vården.