Många viktiga framtidsfrågor i Almedalen

Bild över Almedalen Gotland.
50-årsjubilerande Almedalsveckan är öppen för alla och arrangemangen på gator och torg i centrala Visby lockar inte bara deltagare från myndigheter och företag, utan även turister och semesterlediga gotlänningar.

I år firar Sveriges största demokratiska mötesplats 50 år. När den öppnar på söndag 1 juli 2017 lyfts många av Sveriges och länets framtidsfrågor i seminarier och på mötesplatser runt om i Visby. Förtroendevalda och medarbetare från Region Jönköpings län finns på plats för att delta i diskussioner, skapa nätverk och hämta hem kunskap och erfarenheter.

Enligt arrangören själv är det till och med världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Det finns över 4 000 arrangemang att välja mellan. Eftersom det är valår, handlar fler än vanligt om demokrati. Men förstås också om vårdens utmaningar att erbjuda god och jämlik vård för alla, regional utveckling och att hitta arbetskraft till de viktiga jobben i välfärden.

Regiondirektör Agneta Jansmyr kommer att försöka hinna delta på många seminarier, träffa kollegor från andra regioner och stifta bekantskap med nya under sina dagar i Visby:

– Under veckan får vi så många fina möjligheter att lära oss nytt och ta del av andras inspirerande erfarenheter. Genom att vara på plats kan vi stärka nätverk, framtidsspana och bidra till vår egen och andras utveckling.

Klimatrådet

Agneta Jansmyr medverkar själv i flera seminarier, bland annat tillsammans med landshövding Helena Jonsson och en rad andra representanter från länet i ”Samverkan för ett hållbart samhälle – från vackra ord till konkret verkstad?” som Klimatrådet i Jönköpings län bjuder in till.

Klimatrådet är ett unikt och spännande exempel på samverkan, där Region Jönköpings län ingår. Under seminariet ställs frågan om Klimatrådet gör rätt i sitt samverkansarbete och vilka fallgroparna är.

Agneta Jansmyr kommer dessutom, i egenskap av domare i Utmärkelsen Svensk Kvalitet, medverka i ett av SIQs seminarier.

Tillgänglighet för alla?

Eva Arvidsson, allmänmedicinare och forskningsledare på Futurum, Region Jönköpings län, medverkar i ett seminarium som belyser tillgänglighet – om resurserna är begränsade, kan då alla få en mer tillgänglig vård utan att någon får stå tillbaka? I panelen finns även regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh, som arbetar med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård. Prioriteringscentrum, Linköpings universitet, är arrangör.

Kultur för alla?

Statens Kulturråd har gett Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Skåne uppdraget att utveckla ShareMusic & Performing Arts till ett nationellt kunskapscentrum. Under ett seminarium lyfts bland annat frågan hur jämlikheten inom kulturen kan förändras. Malin Olsson, ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, är en av dem som får möjlighet att ge syn på detta.

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Skåne arrangerar seminariet.

Mer information

Program för Almedalsveckan 2018(Extern länk)

För att se Region Jönköpings läns medverkan, skriv ”Region Jönköpings län” i sökrutan.