Maktlistan 2018: Kunskapsstyrning ett begrepp i fokus

Vilka är svensk hälso- och sjukvårds mest inflytelserika personer? När tidningen Dagens Medicin för 23:e året publicerar sin lista över 100 makthavare finns ännu en gång hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig, utvecklingsdirektör Göran Henriks och regiondirektör Agneta Jansmyr i Region Jönköpings län med. För Mats Bojestig innebär det en rejäl klättring till 20:e plats.

Kunskapsstyrning. Bakom det här begreppet döljer sig ett omfattande nationellt arbete för att skapa en ännu bättre sjukvård och ett system som leder till lärande för både patienter och medarbetare, bland annat genom tydliga mål för patienterna, enklare kunskapsstöd och uppföljning av de kliniska resultaten.

Och det är Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, som leder detta arbete i egenskap av ordförande i styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan, SKS, inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

”Har förvaltat väl”

”En roll Mats Bojestig uppenbarligen anses ha förvaltat väl. I samtal med inflytelserika personer i vården nämns hans namn ofta. Han sägs ha mångas öra och vara en strateg med mycket inflytande  över vården framöver”, skriver Dagens Medicin.

Resultatet är att Mats Bojestig nu får plats 20 bland Sveriges vårdmakthavare, från att tidigare ha tillhört gruppen plats 51-100.

Placeringen i sig visar att kunskapsstyrning är en viktig fråga, konstaterar han.

”Kunskapsstyrning högt på agendan”

– Att jag fått en placering på Maktlistan känns bra eftersom det betyder att frågan om kunskapsstyrning ligger högt på agendan och successivt kommer att göra sig mer och mer påmind inom vården, säger han till Dagens Medicin.

På Dagens Medicins maktlista, som toppas av socialminister Annika Strandhäll, återfinns även Göran Henriks, utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län, på plats 41 medan regiondirektör Agneta Jansmyr finns i gruppen 51-100:e plats.

”Med och tar ansvar för utvecklingen”

– Det är väldigt roligt att vi som medelstort landsting/region har möjlighet att vara med och ta ansvar för utvecklingen i landet, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Det sker i en rad olika sammanhang. Agneta Jansmyr pekar bland annat på det omfattande gemensamma arbete som bedrivs i olika nätverk för bland annat regiondirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer, ofta i nära samarbete med olika myndigheter, till exempel Socialstyrelsen.

– Det stora arbete om kunskapsstyrning som Mats Bojestig leder kommer till exempel att innebära mycket mer samarbete i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård, säger hon.

Stort samarbete kring kvalitetsregister

Kunskapsstyrning har till exempel stark koppling till Nationella kvalitetsregister för sjukvården, där Agneta Jansmyr är ordförande för ledningsfunktionen, där också SKL, Socialdepartementet och Socialstyrelsen ingår.

Region Jönköpings län är också välkänt i Sverige och internationellt för sitt utvecklingsarbete.

”Vart man än reser i världen pratar de om sjukvården i Jönköping” som Dagens Medicin uttryckte det när maktlistan presenterades förra året.

– Genom utvecklingsdirektör Göran Henriks får SKL, andra landsting/regioner med flera ta del av vårt internationella nätverk i kvalitets- och förbättringsarbete, säger Agneta Jansmyr.