Lungcancer lokaliseras med ultraljud

Tre vårdmedarbetare undersöker en patient
Specialistsjuksköterska Margaretha Jacobsson och läkarna Fredrik Axelsson och Magnus Kentson genomför ultraljudsledd bronkoskopi av en patient för att undersöka förekomsten av tumörer i lymfkörtlar. Foto: Johan W Avby

Sedan mars 2018 har Region Jönköpings län tekniken och kunskapen att diagnosticera små tumörer i lungorna och intilliggande lymfkörtlar. Genom bronkoskopi med hjälp av ultraljudsteknik, så kallad EBUS, slipper nu många patienter resor till Linköping och utredningstiden kan kortas. Den avancerade diagnostiken kan också användas för andra sjukdomstillstånd.

– Att vi nu inför ultraljudsledd bronkoskopi, EBUS kallat, är ett diagnostiskt lyft, där träffsäkerheten i undersökningarna ökar, väntetiderna blir kortare och färre patienter behöver åka till Linköping, säger Magnus Kentson, överläkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Ett bronkoskop är en böjlig slang med belysning och arbetskanal som förs ner i luftrören för att undersöka lungorna och ta vävnadsprov vid misstanke om lungcancer.

– Med ett vanligt bronkoskop kan man komma långt i diagnostiken av tumörförändringar i lungorna. Men när det gäller provtagning från lymfkörtlar där metastaser kan uppstå är det svårare. EBUS är då ett välbehövligt komplement som ger vägledning för att träffa rätt med provtagningsnålen, förklarar Magnus Kentson.

Bronkoskopi med ultraljudsteknik, EBUS, gör det möjligt att se även bakom slemhinnor och se skillnad mellan lymfkörtlar och kärl, vilket ökar säkerheten vid provtagning.

”Viktigt kartlägga utbredning”

 – EBUS kan på ett effektivare sätt användas för diagnostik av lungcancer och provtagning från lymfkörtlar och på det sättet kan man klassificera sjukdomen på ett noggrannare sätt och skräddarsy patientens behandling, säger Magnus Kentson. Det är viktigt att kartlägga sjukdomens utbredning för att skräddarsy behandlingen. En tumör i lunga går att operera, likaså om tumören är spridd till lungroten. Men är cancern spridd till lymfkörtlar mellan lungorna blir det mycket mer komplicerat och går ofta inte att operera. En spridning till lymfkörtlarna kan vara skillnaden mellan kurativ eller palliativ behandling. 

Hittills har alla undersökningar med ultraljudsledd bronkoskopi fått remitteras till Universitetssjukhuset i Linköping. Men sedan mars 2018 finns tekniken och kunskapen på Länssjukhuset Ryhov för att utföra EBUS-undersökningar, vilket sker 1-2 gånger i veckan.

­­Utredning startar med skiktröntgen

En utredning om misstänkt lungcancer inleds alltid med skiktröntgen, CT. Många gånger används så kallad PET-CT, där man med hjälp av radioaktiva isotoper kan identifiera små cancertumörer.

– Man kan förenklat säga att PET-CT-undersökningen ger oss den förfinade kartan var vi ska ta våra prover, säger Magnus Kentson.

Från hösten 2018 kan även den undersökningen göras på hemmaplan, då Region Jönköpings län tar i drift sin första PET-CT-utrustning.

– Det är bra att vi nu snart får den här utrustningen, eftersom vi inom lungmedicin har stor nytta av PET-CT för olika frågeställningar om lungcancer, inte minst för att se spridningen utanför lungorna, säger Magnus Kentson.

Läs mer:

Lungcancer lokaliseras med ultraljud