Läkarutbildningen studieort Jönköping tar form

En grupp läkarstudenter
Jan-Erik Karlsson och Karin Åkesson (längst till höger), två av de ansvariga för läkarprogrammets studieort Jönköping, hälsar läkarstudenterna från Linköping välkomna för en heldags information om hur det kommer att vara att läsa läkarutbildningen med Jönköping som studieort. Foto: Mikael Bergström
En grupp läkarstudenterTvå personer tittar in i kameran

21 januari 2019 är det upprop för de första 25 läkarstudenterna i Jönköping. Efter några års planeringsarbete startar Jönköping som studieort tillsammans med Kalmar, Linköping och Norrköping från termin 6 för de studenter som inlett sin läkarutbildning vid Linköpings universitet.

– Detta ska bli väldigt roligt, och det kommer att betyda mycket för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län, med många medarbetare inblandade som lärare och handledare. Detta är i högsta grad en långsiktig satsning på rekrytering, säger Jan-Erik Karlsson, kardiolog, överläkare och projektledare för den decentraliserade läkarutbildningen.

Många olika frågor kring utbildningsplan, boende, undervisningslokaler och handledning ska lösas innan januari 2019.

Nya lokaler från 2020

Läkarstudenterna kommer att ha sina lokaler högst upp i den nya byggnad D1-D2 som håller på att ta form på Ryhovsområdet, med expeditioner, föreläsningssalar och studierum. Men de två första terminerna, kommer undervisningen att bedrivas inne på Länssjukhuset.

De fyra studieorterna kommer att ha tekniska lösningar för god kommunikation med varandra.

– Vi ska kunna videosända från alla studieorter. Kameror ska finnas för att filma föreläsare, och på bildskärmar syns respektive studieort, som kan vara med och ställa frågor. Det kan bli alla möjliga konstellationer beroende bland annat på lärarkompetensen på de olika orterna. Här håller vi på att arbeta fram en modell, säger Jan-Erik Karlsson.

Varje termin kommer att ledas av två adjungerade lektorer, företrädesvis kliniker inom Region Jönköpings län, som anställs av universitet.

Många medarbetare föreläser

– Vi kommer att ha många kliniska medarbetare involverade och även andra föreläsare med olika ämneskunskaper som undervisar. Vi behöver också flera andra kompetenser för andra moment i undervisningen, moment som formuleras av utbildningens olika temagrupper.

Stort pussel lägga utbildningsplan

Utbildningsplanen är ett stort pussel där de fyra studieorterna ska ha identisk utbildning.

– Vi är därför inne i en otroligt intensiv planeringsfas just nu. Vissa moment har flyttats i den nya utbildningsplanen jämfört med den gamla. Det självständiga arbetet de ska göra, är till exempel flyttat från termin 6 till termin 8, för att passa med handledningen.

Undervisningsmottagning planeras

Under termin 9 är det fokus på psykiatri, men också klinisk undervisningsmottagning, KUM, vilket kommer att finnas på flera vårdcentraler i Jönköpingsområdet, där läkarstudenter ska bedriva mottagning tillsammans med studenter från andra yrkesutbildningar i samarbete med Hälsohögskolan för att träna teamarbete – under handledning. Den första omgången kommer att starta hösten 2020.

Kunskap jobba i team

– Kunskapen att kunna jobba i team är otroligt nyttig. Alla ska kunna se sin del i behandlingen av patienten, säger Jan-Erik Karlsson.

Läkarstudenter i Linköping som så småningom ska välja studieort från termin 6, åker nu runt till de fyra orterna för att få information inför sitt val.

– Jag fick ett väldigt positivt intryck, och fick veta väldigt mycket mer om sjukhuset. Så Jönköping är absolut en potentiell kandidat för mitt val av studieort, säger Jenny Huynh från Huskvarna, som besökte Jönköping tillsammans med sina kurskamrater i termin 3 i slutet av februari 2018.

Läs mer:

Läkarutbildningen studieort Jönköping tar form

Läkarstudenter gjorde heldagsbesök på Länssjukhuset Ryhov