Kuratorer får efterlängtad legitimation

Fem kvinnor står och skålar tillsammans
Äntligen kan vi bli legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer, jublar Eva Erlandsson (habiliteringscentrum, Jönköping), Christina Polland, (rehabiliteringscentrum, Jönköping), Anne-Len Jägsell (rehabiliteringscentrum/KK Höglandssjukhuset), Maria Björn Junvik (rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping) samt Angelica Lenti (primärvården/Rosenlunds vårdcentral). De ingår alla i den regionövergripande U och U-gruppen som planerar utbildnings- och utvecklingsverksamhet för alla kuratorer i Region Jönköpings län. Foto: Mikael Bergström

Hälso- och sjukvårdskurator. Det blir den skyddade titeln när kuratorer inom hälso- och sjukvård från 1 juli 2019 har möjlighet att söka legitimation hos Socialstyrelsen – som den sista högskoleutbildade yrkesgruppen med patientkontakt inom hälso- och sjukvården.

– Äntligen! Nu är vi i mål. Jag är jätteglad att jag nu hinner få legitimation innan jag går i pension, säger Anne-Len Jägsell, kurator på rehabiliteringscentrum, med kvinnokliniken på Höglandssjukhuset som arbetsplats.

Hon har 31 år i yrket och har följt den diskussion som pågått under många år om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård och även kampanjer som ”legitimation nu!”.

För ett tiotal år sedan uppvaktade kuratorer i Region Jönköpings län dåvarande socialminister Göran Hägglund vid ett besök i Jönköping.

Socialministern drev frågan

– Vi har sedan förstått att han har varit drivande i den här frågan, säger Christina Polland, kurator och områdeschef i rehabiliteringscentrum i Jönköping.

Regeringen pekar i sitt beslut på att den förstärkta vårdgarantin i primärvården innebär rätt att få bedömning av legitimerad personal inom tre dagar, vilket är ett av flera argument för att införa legitimation för kuratorer.

– Det handlar om patientsäkerhet. I dag är kurator ingen skyddad titel. Vem som helst skulle kunna kalla sig för det. Med legitimation ställs det krav på rätt kompetens. Det blir även krav på dokumentation, men det är ju något som vi alltid gjort. En legitimation kan även återkallas, säger Christina Polland.

”Ska känna trygghet”

– Det är viktigt med lika vård. När man går till en kurator ska man känna sig trygg med vilken kompetens man möter, säger Angelica Lenti, kurator på Rosenlunds vårdcentral.

De konstaterar också att införandet av legitimation innebär en statushöjning för yrket.

– Vi tror att de allra flesta kuratorerna kommer att ansöka om legitimation. Det vore konstigt annars, säger Christina Polland.

De tycker att arbetsgivare nu ska följa efter genom att vid nyrekrytering söka legitimerade hälso-sjukvårdskuratorer som då har påbyggnadsutbildning på 60 poäng utöver socionomexamen.

”Bör vara krav vid nyanställning”

– Vi tycker att legitimation ska vara ett krav vid nyanställning. Det är viktigt för patientsäkerheten, säger Angelica Lenti.

– För oss som kuratorer inom hälso- och sjukvård är det viktigt att också ha baskunskap om bland annat mediciner, diagnoser och alternativa kommunikationssätt. Det är teman som föreslås finnas med i påbyggnadsutbildningen på 60 högskolepoäng, säger Eva Erlandsson, kurator på habiliteringscentrum.

Införandet av legitimation påverkar i sig inte lönen.

– Men på sikt tror vi att ett legitimationskrav kommer att leda till högre lön eftersom nyutbildade då har en utbildning på nio terminer, säger Christina Polland.

Behandling och psykosocialt stöd

I Region Jönköpings län finns det omkring 150 kuratorer, inom primärvård och inom olika delar av slutenvården. Arbetsuppgifterna är bland annat psykosocialt stöd, behandlingsarbete och samtalsstöd.

– Mötena med patienterna gör det till världens bästa jobb, säger Anne-len Jägsell.

De ingår alla i den regionövergripande U och U-gruppen som planerar utbildnings- och utvecklingsverksamhet för alla kuratorer i Region Jönköpings län.

”Jobbar för jämlik vård”

– Vi jobbar för en jämlik vård oavsett var man söker hjälp av kurator. Därför tittar vi på vilken kompetensutveckling som behövs, och planerar de utbildningsdagar som genomförs under vår och höst. Men den här gruppen har fler funktioner, till exempel att arbeta med den metodbok som finns, eller att lämna synpunkter till Hälsohögskolan på utbildningsinnehåll, säger Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare på Qulturum.

 

Fotnot: För legitimation krävs en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen, vilket innebär socionomutbildning plus en påbyggnadsutbildning på 60 poäng. Yrkesverksamma kuratorer kan under en övergångsperiod få legitimation om de har avlagt socionomexamen, ”eller annan likfärdig utbildning” anger regeringen, samt har varit yrkesverksamma i fem år, alternativt två år och har relevant vidareutbildning.