Kultur bidrar till livslust och god livskvalitet

En grupp dansare
Dans för seniorer är ett dansprogram för personal inom äldreomsorgen. Dansterapeut Katarzyna Filipowitcz ( i mitten) lärde ut det program som ger både rörelse och social kontakt. Foto: Mikael Bergström

Dans, biblioterapi, teater eller att skapa musik. Många kulturuttryck har stor betydelse för vår hälsa. Kulturen ska därför ha en given och tydlig roll i ett helhetsperspektiv för både livslust och god livskvalitet, konstaterade konferensen Kultur för hälsa i Värnamo med cirka 200 deltagare.

Att läsa en skönlitterär bok kan ge många olika upplevelser. Det kan också vara ett bra verktyg för att uttrycka sina känslor och ökad välbefinnandet.

– Genom att läsa kan man känna igen sig när någon annan berättar. Så är det, så känner jag det, kan man tänka, säger sjukhusbibliotekarie Catarina Rådefjäll, som tillsammans med kollegan Karin Hermansson har gått en utbildning i biblioterapeutiskt arbetssätt.

– Vi som jobbat länge på sjukhusbiblioteket ser att litteratur gör skillnad genom gensvaret från våra låntagare. Men med den här utbildningen får vi en plattform.

Under Kultur för hälsa höll de i ett seminarium men lyssnade också tillsammans med övriga deltagare på en föreläsning med Pia Bergström som är initiativtagare till ”det biblioterapeutiska arbetssättet”.

En rad olika former av kultur presenterades på konferensen, och vilka verktyg de kan vara för att skapa bättre hälsa och livskvalitet.

Som till exempel möjligheten att skapa musik genom appar.

– Vi har satt ihop olika röstövningar och rytm till en låt. Tack vare apparna i Ipaden kan alla delta och skapa musik oavsett förutsättningar och funktionsvariation, säger Natallia Pettersson från Share Music i Gränna som i sitt seminarium lärde ut tekniken.

För Region Jönköpings län och dess samarbetspartners handlade Kultur för hälsa om att visa upp och fortbilda i det stora utbud av kulturaktiviteter som har betydelse för hälsan.

– Det handlar om att använda kulturen som ett verktyg inom våra fem målområden; äldre, barn och unga, människor med funktionsvariation, arbetet med integration samt hälsofrämjande sjukvård, säger Birgitta Ekeberg, projektledare folkhälsa.

Läs mer och se filmklipp:

Kultur kan bidra till livslust och god livskvalitet