Kommunalt forum - för länets bästa

Två kvinnor hälsar genom att ta i hand. Bakom dem står två män och ler.
Carina Bardh (M), kommunalråd i Vetlanda hälsar på regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD). Från Vetlanda kommer även oppositionsrådet Jan Johansson (Vetlanda framåtanda) och kommunalrådet Henrik Tvarnö (S). Foto: Mikael Bergström
Två kvinnor hälsar genom att ta i hand. Bakom dem står två män och ler.  Tre män i kostymer står kring regiondirektör Agneta Jansmyr. Alla ler. En kvinna med blå sjal över axlarna sitter framför en dator och tilla snett uppåt i kameran. En man med grått hår ler. Närbild.Tre leende kvinnor.En stor grupp människor står framför blåa draperier i en konferenssal.

En solig men kall morgon i april startar årets andra möte mellan länets 13 kommuner och Region Jönköpings län. Kommunalt forum är en viktig samarbetsyta som ständigt utvecklas.

Innan mötet drar igång blir det kaffe och småprat i restaurang Matrosen, där solen strömmar in och det fortfarande är morgonlugnt. I Rosensalen riggar en vaktmästare upp handmickar som ligger på ett ståbord längst fram i salen.

– Det här är en viktig mötesplats för dialog för länets bästa, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande. Det är när vi arbetar tillsammans som vi får kraft till det regionala utvecklingsarbetet. Att vi drar åt samma håll.

Kommunalt forum är den politiska mötesplatsen och kontaktytan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner.

– Bildandet av Region Jönköpings län har från början varit ett stort samarbetsprojekt och fortsatt samarbete och mötesplatser för samverkan inom strategiskt viktiga områden behövs för att fortsätta utveckla en attraktiv region, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Övergripande samhällsfrågor

Deltagarna slår sig ner runt bord i Rosensalen. Ibland jobbar de som bikupor, ibland är det workshops. Mötena handlar ofta om frågor som i högsta grad berör invånarna i slutändan.

– Det kan till exempel handla om hur vi planerar bättre för den gemensamma kollektivtrafiken när kommunerna bygger nya bostäder eller industriområden, förklarar Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör. Det här är ett forum för övergripande samhällsfrågor.

Det här mötet, den 12 april 2019, är det utökat kommunalt forum, då även oppositionsråd i kommunerna  och gruppledare för de politiska partierna i Region Jönköpings län är med. Det här mötet ska handla mycket om den så kallade regionala utvecklingsstrategin. Kommunernas remissvar ska diskuteras och det fortsatta arbetet planeras.  Kristina Athlei menar att kommunalt forum i grunden handlar om att bygga relationer.

– Bara att träffas gör att det finns ett grundläggande förtroende när det kommer upp knivigare frågor.

13 olika kommuner

De 13 kommunerna i länet har många gemensamma intressen men är också olika. Några är små och är extra beroende av bra samarbete, menar Jan Sundman, kommundirektör i Habo.

– För en liten kommun är samverkan en absolut förutsättning för framgång.

Han lyfter infrastruktur och hälso- och sjukvård som viktigaste frågorna att samarbeta kring.

– Kommunen är en stor aktör inom hemsjukvården. Vi behöver ett jättenära samarbete med Region Jönköpings län för att skapa gemensamma regler, system och rutiner vid exempelvis hemgång från specialistvården på sjukhusen. Inom det området har det verkligen gått framåt, det blir bara bättre och bättre, säger han.

Bra kommunikationer viktigt

Representanterna från Värnamo och Gislaveds kommuner lyfter att de har ett starkt näringsliv och behöver bra kommunikationer. I Värnamo finns också ett av länets tre sjukhus.

– För oss är det jätteviktigt med kompetensförsörjning, att vi kan hitta personal. Då är det viktigt med infrastruktur, säger Azra Muranovic (S), kommunalråd i Värnamo

– Oftast är vi överens med de andra kommunerna och Region Jönköpings län om vad som är viktigt, säger Henrik Tvarnö (S), kommunalråd i Vetlanda kommun. Alla behöver vi en högskola, kollektivtrafik och en besöksnäring.

Från Vetlanda kommun kommer också kommunalrådet Carina Bardh (M), oppositionsrådet Jan Johansson (Vetlanda framåtanda) och kommundirektören Magnus Färjhage.

– Vårt remissvar till den nya regionala utvecklingsstrategin handlar om att vi vill se en utveckling av hela regionen, säger de. Det är jätteviktigt för oss som ligger i utkanten av länet och på landsbygden.

Marie Johansson (S) är kommunalråd i Gislaved. Hon ha varit med under många år.

– Nu börjar vi hitta formerna för det här. Vi spetsar och prioriterar mer än vi gjorde i början. Kommunalt forum måste vara övergripande, så att det handlar om alla.