Digitalt vårdmöte passar för ortopedisk uppföljning

En manlig ortopedläkare står i ett mottagningsrum
Arta Yaqma, ortopedläkare på Värnamo sjukhus, tycker att digitala vårdmöten fungerar mycket bra i många fall, när det handlar om att till exempel följa upp sårläkning eller rörelseomfång i en rehabiliteringsprocess. Foto: Fredrik Lind

När det var dags för ett återbesök till ortopedkliniken på Värnamo sjukhus efter en operation av stortån, testade Jeanette Lindkvist i Smålandsstenar digitalt vårdmöte med sin läkare Arta Yaqma istället för att åka de cirka nio milen fram och tillbaka.

– Det var väldigt smidigt och jag kan absolut tänka mig det igen. Jag kände inte heller att det var opersonligt, säger Jeanette Lindkvist.

Hon har ledgångsreumatism och drabbades av problem med ena foten i form av broskbildning på utsidan av ena stortån. Eftersom det var problem med sårläkningen efter operationen kom det att bli flera återbesök till ortopedkliniken för kontroll.
Vid ett av återbesöken undrade läkaren om de skulle pröva digitalt vårdmöte vid nästa återbesök.

”Underlättar för patienten och oss”

– Digitalt vårdmöte är en möjlighet som underlättar både för oss som klinik och för patienten. För många patienter är det långt att åka till oss och det tar tid. Så patienter som bor långt bort har stor nytta av detta. Några patienter har också varit på resa och de har varit väldigt tacksamma att de inte behövt ställa in sin resa på grund av ett vårdbesök, säger ortopedläkaren Arta Yaqma.

Hittills (oktober 2019) har han haft sju digitala vårdmöten och är mycket positiv till denna kommunikationsväg.

”Samtal och visuell bekräftelse”

– Vid de första besöken behöver man ofta ”klämma och känna”, alltså göra en klinisk undersökning. Men sedan finns det många tillstånd som bara kräver ett samtal och visuell bekräftelse på att patientens upplevelse stämmer med det kliniska fyndet, säger han.

Ett tiotal mottagningar på länets tre sjukhus genomför nu en pilotverksamhet där de erbjuder patienter videomöte där det är lämpligt.

Läs mer:
Jeanette hade digitalt vårdmöte med ortopedläkare

Digitalt vårdmöte passar för ortopediska uppföljningar