Invigning av ny barnavdelning på Sjukhusbiblioteket Ryhov

Ett barn sitter och läser en bok som hen håller framför sig.
Torsdag 4 april invigs den nya barnavdelningen på Sjukhusbiblioteket Ryhov. Foto: Johan W Avby

Sedan hösten 2018 har arbetet pågått på Sjukhusbiblioteket Ryhov för att skapa en ny barnavdelning, Glänta. Torsdagen 4 april är det dags för invigning.

Barnbiblioteket vänder sig både till barn som själva är patienter och barn som besöker sjukhuset som anhöriga. Glänta, som den nya avdelningen kommer att heta, ligger i en öppen yta utanför Sjukhusbiblioteket Ryhov.

Glänta är en del i ett nytt arbetssätt för att möta barnen i bibliotekets verksamhet.  Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till information och kunskap, att uttrycka sin mening och att höras i alla frågor som rör barnet. Därför har tio barn fått önska och tycka till om till exempel böcker och andra medier, aktiviteter och möbler till det nya barnbiblioteket.

– Förutom den fysiska lokalen som vi utformar i samarbete med Bild och form gestaltning, kommer vi att pröva nya aktiviteter som kan vara uppsökande, det kan vara till exempel högläsning på lekterapin eller på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, säger bibliotekschef Åsa Zetterling.

Aktiviteter och verksamhet sker i samverkan mellan Sjukhusbiblioteken Futurum, Bild och form gestaltning, Regionbiblioteket och KulturSjukhuset.  Barnavdelningen kommer att vara tillgänglig även utanför den tid som biblioteket är bemannat.

Media inbjuds till invigningen av Glänta

Tid: Torsdagen den 4 april kl 12.00

Plats: Glänta, mittemot sjukhusbiblioteket på plan 4, Ryhov.

Invigningen förrättas av Rachel de Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård. På programmet står även sång och musik.

Kontakt:
Jenny Meyer, bibliotekarie, 010-242 24 90, jenny.a.meyer@rjl.se

Catarina Rådefjäll, bibliotekarie, 010-242 24 91, catarina.radefjall@rjl.se